Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Binnen de werkkostenregeling heeft de werkgever een vrij beschikbare ruimte van 1,2 procent van de totale fiscale loonsom, die besteed mag worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

Heeft u al in kaart gebracht hoe uw medewerkers willen dat deze vrij beschikbare ruimte in 2015 wordt gebruikt? Moet dit bijvoorbeeld worden uitgegeven aan de fiets van de zaak, bedrijfsfitness, rechtsbijstand of personeelsfeesten (buiten de werkplek)?

Uiteraard kunt u dit zelf bepalen maar het is raadzaam om dit voor te leggen aan uw medewerkers. Door uw medewerkers te betrekken bij de keuzes zal er meer draagvlak zijn voor de uitvoering.

Kerstpakketten

Hoe gevoelig de vergoedingen zijn, bleek vorige maand weer bij de beroering rondom ontvangen kerstpakketten:

Ambtenaren Amsterdam ontevreden met kerstpakket’ (NOS)
Werknemers chemiebedrijf Teijin Twaron ontevreden met kerstpakket voor goede doel‘ (Nu.nl)
‘Moslims nemen aanstoot aan wijn in kerstpakket‘(Trouw)

Door vooraf de wensen te inventariseren en vervolgens uit te voeren, zal de ontevredenheid achteraf beperkt zijn.

Searching for a Niche Group - Magnifying Glass

WKR scan

Direct persoonlijk contact met uw medewerkers is én blijft de ideale manier om waardevolle feedback te ontvangen. Maar in de praktijk is dit meestal niet haalbaar, bijvoorbeeld vanwege de hoeveelheid medewerkers of de forse investeringen die persoonlijk contact met zich meebrengen. De beste oplossing hiervoor is om online onderzoek te doen. Dit is het meest efficiënte, betrouwbare én betaalbare alternatief.

Wij hebben een online WKR scan ontwikkelt (vanaf 750 euro excl. BTW) waarbij wij binnen 2 weken voor u kunnen inventariseren wat de voorkeuren van uw medewerkers zijn. Uw medewerkers kunnen anoniem deelnemen omdat de scan is uitbesteed. Wanneer u van de scan gebruik maakt hoeft u vrijwel niets te doen. Wij hebben een standaardvragenlijst ontwikkelt die in onderling overleg wordt aangepast aan uw organisatie/ wensen. Daarnaast hebben we de volgende gegevens nodig:

– Uitnodigings e-mailtekst die wij versturen naar uw medewerkers (u ontvangt een voorbeeldtekst)
– Een excel of txt bestand met de gegevens van uw medewerkers (indien gewenst kunt u de uitnodiging ook zelf versturen en hebben wij dit bestand niet nodig)
– Uw logo voor gebruik in de e-mail en in de vragenlijst

Meer informatie nodig, interesse? Neem contact met ons op.