Welkom bij Effectmeting.

Door het ophalen van meningen d.m.v. online onderzoek, interviews en focusgroepen zorgen wij voor organisatieversterking bij onze klanten. Wij doen dit al meer dan 15 jaar.

Onze visie is dat je als organisatie niet alles moet willen bedenken/oplossen maar dat je hierin je klanten, medewerkers, leden, bestuur, burgers etc. actief en positief moet betrekken. Door je stakeholders een stem te geven, creëer je draagvlak voor nieuwe strategieën en/of veranderingstrajecten. Daarnaast is een meningspeiling een belangrijk contactmiddel om je stakeholders te attenderen op nieuwe communicatiemiddelen en om bijvoorbeeld te vragen of men vanuit eigen expertise een bijdrage wil leveren aan jouw organisatie.

Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

  • Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, klanten, donateurs of vrijwilligers
  • Stakeholdersonderzoek t.b.v. nieuwe strategie & organisatieontwikkeling
  • Panelonderzoek onder de ‘gemiddelde’ Nederlander
  • Digitale verkiezingen (bijvoorbeeld ledenraadverkiezingen, ALV verkiezingen)
  • Website onderzoek
  • Event ROI
  • Begeleiding bij het zelf uitvoeren van marktonderzoek

Wil je duidelijkheid in de effecten van de activiteiten van jouw organisatie? Wil je op basis van marktonderzoek meer strategisch inzicht verwerven of wil je bijvoorbeeld weten wat de mate van tevredenheid is van jouw medewerkers, klanten, leden, donateurs en vrijwilligers?

Dan ben je bij Effectmeting aan het juiste adres!

Effectmeting is leverancier/ partner van Goede Doelen Nederland. Leden kunnen met korting gebruik maken van de diensten van Effectmeting. Klik hier voor meer informatie.