Welkom bij Effectmeting, het bureau voor marktonderzoek dat organisaties versterkt door meningen op te halen via online onderzoek, interviews en focusgroepen. Met meer dan 15 jaar ervaring helpen wij onze klanten hun organisatie te versterken door stakeholders actief en positief te betrekken.

Onze visie is dat organisaties niet alles alleen hoeven op te lossen of te bedenken. Het betrekken van klanten, medewerkers, leden, bestuurders en burgers creëert nieuwe inzichten en draagvlak voor nieuwe strategieën en veranderingstrajecten.

Onze dienstverlening omvat onder andere tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, klanten, donateurs of vrijwilligers, stakeholdersonderzoek voor nieuwe strategie en organisatieontwikkeling, panelonderzoek onder de gemiddelde Nederlander, digitale verkiezingen zoals ledenraadverkiezingen en ALV-verkiezingen, website-onderzoek en event ROI. Ook begeleiden wij organisaties bij het zelf uitvoeren van marktonderzoek.

Wil jij duidelijkheid in de effecten van de activiteiten van jouw organisatie? Wil je op basis van marktonderzoek meer strategisch inzicht krijgen of wil je bijvoorbeeld weten wat de mate van tevredenheid is van jouw medewerkers, klanten, leden, donateurs en vrijwilligers? Bij Effectmeting ben je aan het juiste adres! Wij helpen je graag om je organisatie te versterken door actieve betrokkenheid van stakeholders. Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.

Effectmeting is leverancier/ partner van Goede Doelen Nederland. Leden kunnen met korting gebruik maken van de diensten van Effectmeting. Klik hier voor meer informatie.