Welkom bij Effectmeting, het bureau voor marktonderzoek dat organisaties versterkt door meningen op te halen via online onderzoek, interviews en focusgroepen. Met meer dan 15 jaar ervaring helpen wij onze klanten hun organisatie te versterken door stakeholders actief en positief te betrekken.

Onze visie is dat organisaties niet alles alleen hoeven op te lossen of te bedenken. Het betrekken van klanten, medewerkers, leden, bestuurders en burgers creëert nieuwe inzichten en draagvlak voor nieuwe strategieën en veranderingstrajecten.

Onze dienstverlening omvat onder andere tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, klanten, donateurs of vrijwilligers, stakeholdersonderzoek voor nieuwe strategie en organisatieontwikkeling, panelonderzoek onder de gemiddelde Nederlander, digitale verkiezingen zoals ledenraadverkiezingen en ALV-verkiezingen, website-onderzoek en event ROI. Ook begeleiden wij organisaties bij het zelf uitvoeren van marktonderzoek.

Wil jij duidelijkheid in de effecten van de activiteiten van jouw organisatie? Wil je op basis van marktonderzoek meer strategisch inzicht krijgen of wil je bijvoorbeeld weten wat de mate van tevredenheid is van jouw medewerkers, klanten, leden, donateurs en vrijwilligers? Bij Effectmeting ben je aan het juiste adres! Wij helpen je graag om je organisatie te versterken door actieve betrokkenheid van stakeholders. Neem contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden.

Enkele reviews:

 

“Op basis van goede ervaringen voor eerdere marktonderzoeken, hebben we ook dit jaar de deskundige hulp ingeschakeld van Effectmeting voor een lezersonderzoek onder onze digitale nieuwsbrieflezers. Willem Visser neemt vooraf de tijd om samen de doelen en de aanpak van het onderzoek scherp te stellen. Hij heeft hierbij oog voor de specifieke kenmerken van de sector waarin wij ons bevinden, maar brengt vanuit zijn kennis en ervaring ook andere invalshoeken mee. Een gedegen en handzaam eindproduct vormt vervolgens de basis om nieuwe ideeën uit te werken.
We kijken daarom weer met volle tevredenheid terug op deze samenwerking!”

Jennemie Stoelhorst, Stichting Kastelen, hist. Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)

 

“In 2021 heeft Effectmeting i.s.m. bureau Offspring een marktonderzoek uitgevoerd voor de Oogvereniging. Het was een herhaling en verdieping van het onderzoek dat ze vijf jaar geleden voor ons hebben uitgevoerd. Hiermee konden we goed inzicht krijgen in wat de effecten waren van de stappen die we in die tijd hebben gezet. En welke doelen nog extra aandacht behoeven. Offspring en Effectmeting hebben meerdere enquêtes uitgezet onder onze doelgroepen, inclusief een landelijk panelonderzoek onder mensen met een oogaandoening. Dat leverde een geweldige hoeveelheid data op. Ze wisten daar heel goed de kern uit te destilleren en brachten dat op een heldere manier voor het voetlicht. Hier kunnen we de komende jaren weer verder op bouwen! “

Karlijn de Winter, Oogvereniging

 

“Effectmeting heeft ons ondersteunt en begeleid in het opzetten en uitvoeren van 2 online ledencongressen van Milieudefensie, inclusief het verzorgen van het online stemproces.

Voor ons als organisatie was het een primeur om een online-ledencongres inclusief online stemmen te organiseren. Effectmeting heeft niet alleen het hele product uitstekend opgeleverd, maar ook tijdens het proces ons ondersteund met de communicatie richting leden, en input gegeven op teksten en mails omtrent het online ledencongres/stemproces. Bij vragen of problemen was het bedrijf altijd bereikbaar, welke dag of tijdstip dan ook”.

Merle Goosewinkel, Milieudefensie