logonderwijsfinanciering

Hoe staat het anno 2015 met de financiering in het onderwijs? Waar lopen schooldirecties en besturen tegenaan? Zijn ze nog wel in staat om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen ondanks kortingen op hun begroting? Dit zijn de centrale vragen in een breed onderzoek dat Centrum Onderwijsfinanciering in samenwerking met enkele partners, zoals Geef Onderwijs (Crowdfunding platform) en Effectmeting in januari 2015 starten: het Nationaal Onderzoek Onderwijsfinanciering. Ben je actief binnen het onderwijs dan horen we graag, voordat we het onderzoek uitvoeren, wat jij zou willen weten op het gebied van financiering en fondsenwerving t.b.v. het onderwijs. Dit kun je doen door vragen in te sturen voor het onderzoek. Je kunt ook helpen door mee te doen aan dit (online) onderzoek of door het onder collega’s te verspreiden.

Ga naar http://geldvoordeschool.nl/nationaal-onderzoek-onderwijsfinanciering/ om je feedback te geven.