Wij ondersteunen verenigingen, stichtingen en goededoelenorganisaties bij de uitdagingen die er zijn richting de toekomst van morgen. Organisaties worstelen vaak met vragen als “Zijn wij nog relevant voor onze leden/donateurs?” en “Hoe zorgen wij dat we meer leden/donateurs krijgen”.

Wij helpen organisaties concreet om een antwoord te vinden op die vragen. Het resultaat is inzicht in over hoe jij je organisatie wilt vormgeven over bv. 5 jaar met duidelijke strategie voor het versterken van zichtbaarheid en ledengroei. Het unieke is dat we dit doen door gebruik te maken van de waardevolle input én in actieve samenwerking met leden/donateurs en achterban. We leveren geen analyse van buitenaf, maar betrekken leden actief bij de vragen die gesteld moeten worden en het vinden van de antwoorden en strategieën voor de toekomst.

ZICHTBAAR EN AANTREKKELIJK
Hoe kunnen we als organisatie meer zichtbaar en bekend worden? Maar ook: hoe kunnen we het leuk maken om lid/donateur te zijn van onze club? Welke kansen zijn er om dat voor elkaar te krijgen? Welke stappen kunnen we daar nu voor zetten?

BETREKKEN EN BEHOUDEN ACHTERBAN EN STAKEHOLDERS
Weten we wel wat onze leden/donateurs willen en kunnen? Over hoe je daar achter kunt komen en hoe je leden kunt activeren als donateur of vrijwilliger is onderdeel van onze aanpak “Betrekken en behouden”, een 5 stappenplan voor ledenorganisaties waar meningspeiling, onderzoek en gezamenlijke strategievorming een onderdeel van zijn.

Interesse? We horen het graag!