About Willem Visser

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Visser has created 69 entries.

Review over Effectmeting door IDEA- Community van leading ­event agencies

IDEA werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met Effectmeting. Willem Visser is ondertussen zeer thuis in onze sector en dat helpt ons om jaarlijks een gedegen marktonderzoek onder opdrachtgevers én het benchmarkonderzoek onder leden uit te voeren. We hebben door deze jarenlange samenwerking goed zicht op verschillende trends.

En ook in tijden van corona, hebben we – onder hoge druk – ondertussen vier impact onderzoeken onder onze leden uitgevoerd. Dit gaf ons inzicht en sturing voor onze koers en dienstverlening vanuit de vereniging. 

Effectmeting is een fijne, wendbare en professionele partij en de samenwerking met Willem ervaren wij als meedenkend en flexibel.

Maarten Schram
Managing Director 
www.ideaonline.nl


Lees hoe onderzoek kan helpen in coronatijd: https://www.effectmeting.nl/weten-hoe-het-met-je-medewerkers-klanten-leden-of-donateurs-gaat-en-wat-ze-van-je-organisatie-verwachten-nu-belangrijker-dan-ooit/

January 14th, 2021||

Review: Digitale ledenraadverkiezingen CRV U.A.

In 2020 hebben wij als Coöperatie Koninklijke CRV U.A. voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze leden ook digitaal te kunnen laten stemmen om hun districtsbestuurders te kiezen. Dit is op een zeer professionele manier en zeer vlot georganiseerd door Effectmeting. Door Corona hebben wij onze Ledenraadsvergaderingen in 2020 digitaal moeten organiseren en via Effectmeting hebben wij de stemmingen tijdens de ledenraadsvergaderingen over de voorstellen van het bestuur snel en effectief kunnen afwerken. Voor het komend jaar zullen wij weer gebruik maken van Effectmeting, wetende dat zij ons klantvriendelijk, meedenkend en professioneel ondersteunen bij de verkiezingen en stemmingen die wij digitaal organiseren.

Paul Vriesekoop
Manager Cooperative Affairs | CA general

Interesse in digitale verkiezingen en/of ondersteuning online ALV’s/ bijeenkomsten/ vergaderingen? Klik hier.

October 19th, 2020||

Spoedwet digitale ALV verlengd

De spoedwet digitale ALV (onderdeel van de Tijdelijke wet Covid-19) is formeel verlengd tot 1 december 2020. Klik hier voor het besluit in het Staatsblad.  De overheid heeft verder besloten dat het niet verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd.

Interesse in een digitale ALV met de mogelijkheid om digitaal te stemmen? Klik hier voor meer informatie.


Duur van de verlenging en aankondiging verval (uit de publicatie Staatsblad:)

Met dit besluit wordt voor deze bepalingen een nieuwe vervaldatum van 1 december 2020 vastgesteld, zodat deze voorzieningen toepasbaar blijven tot deze datum.

Het systeem van verlenging per twee maanden heeft tot gevolg dat pas op het moment van bekendmaking van een verlengingsbesluit zekerheid bestaat over de gelding voor de in dat verlengingsbesluit aangegeven periode. Deze periode van zekerheid neemt echter af gedurende die verlengingsperiode omdat een volgende verlengingsbesluit pas kort voor de vervaldata genomen wordt.

Met name bij het plannen van vergaderingen of zittingen kan dit problematisch zijn. Wanneer bijvoorbeeld het bestuur van een rechtspersoon het voornemen heeft om over zes weken een vergadering langs geheel elektronische weg te laten plaatsvinden, kan er op het planningsmoment nog onzekerheid bestaan of op die voorgenomen vergaderdatum de tijdelijke voorziening die dat mogelijk maakt nog wel zal gelden, wanneer de tussentijdse verlenging van die tijdelijke voorziening nog moet plaatsvinden.

Wij vinden het daarom wenselijk meer zekerheid te bieden op langere termijn en zijn

daarom voornemens om de tijdelijke voorzieningen waarop dit verlengingsbesluit ziet, slechts te laten vervallen indien tenminste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan. Dat impliceert dat ervan kan worden uitgegaan dat een tijdelijke voorziening tenminste de komende twee maanden nog toepasselijk zal zijn, tenzij inmiddels een eerdere vervaldatum daarvan is aangekondigd.

October 1st, 2020||

Nationale Nederlanden over de kosten van trouwen in Nederland incl. vermelding van Effectmeting als databron

Nationale Nederlanden heeft recent een artikel gepubliceerd over de kosten van trouwen – van trouwringen tot huwelijksreis en Effectmeting wordt daarin als databron genoemd. Klik hier voor het online artikel.

June 19th, 2020||

Weten hoe het met je medewerkers, klanten, leden of donateurs gaat én wat ze van je organisatie verwachten nu belangrijker dan ooit.

Nu het coronavirus nog steeds van grote invloed is op ons leven, is het als organisatie nog belangrijker te weten hoe het me je stakeholders gaat: hoe gaat het met ze, kunnen ze alle veranderingen aan en wat kun je (nog meer) voor ze doen?

Het allerbeste is dit te doen door persoonlijk contact te maken met je stakeholders maar dit is mogelijk lastig door de maatregelen. Wanneer een groep stakeholders te groot is om te bereiken via zoom, teams, telefoon en/of e-mail, is het online uitvragen van de meningen een uitstekende oplossing!

Enkele voorbeelden van vraagstukken die leven:

  • lukt het je medewerkers vanaf huis te werken, wat kan er beter/ anders en wat vindt men van de communicatie vanuit de werkgever?
  • aan welke producten, diensten of informatie is er bij je klanten nu behoefte?
  • hoe groot is de angst onder je zorg- of winkelpersoneel over het mogelijk oplopen van het virus en zijn de maatregelen die er getroffen zijn afdoende om je medewerkers gerust te stellen? Wil men andere werkzaamheden doen? Wat kan de werkgever (nog) meer doen aan informatievoorziening etc.
  • lukt het je leerlingen vanuit huis mee te doen aan het digitaal lesgeven? Lukt het ouders om de kinderen te motiveren aan de slag te gaan, wat kan er beter en anders?
  • meet als branchevereniging de impact onder je leden. Welke gevolgen heeft het coronavirus en op welke manier kun je als branchevereniging je leden nog beter ondersteunen
  • weet je als patiëntenorganisatie wat er nu leeft bij je leden? Krijgt men nog de zorg die nodig is en wat wordt er nu verwacht van jouw patiëntenorganisatie?

Door het ophalen van de meningen van je stakeholders krijg je inzicht en handgrepen hoe te handelen in deze onrustige tijd.

Kun je onze hulp gebruiken m.b.t. het ophalen van de meningen d.m.v. ons onderzoeksplatform of wil je hulp bij het opstellen van de juiste vragen als je het onderzoek zelf uitvoert met tools zoals Surveymonkey of Google Forms? Laat het weten.

Voor maatschappelijke organisaties bieden we gereduceerde tarieven.

March 20th, 2020||

Review: Effectmeting lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers

Eind 2019 heeft de gemeente Castricum aan Effectmeting.nl de opdracht gegeven om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers.

De vragen die er leefden waren concreet: ‘is de gemeente met deze campagne op de goede weg en communiceren we met de campagne de juiste informatie’.

Het online onderzoek (via een huis-aan-huis-brief) gaf ons inzicht over de bekendheid/beeldvorming van de campagne.  

De gemeente is zeer positief over de geleverde dienstverlening. Het onderzoek leverde interessante informatie aan waar we met de campagne weer verder mee kunnen. Effectmeting.nl heeft ons een helder overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten en daar waar mogelijk verbetertips in de communicatie mee gegeven. Willem is betrokken, neemt de tijd voor het onderwerp en is zeer kundig in het formuleren van de juiste vragen.

Viviènne Sanders
De BUCH (werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)

March 11th, 2020||

Trouwonderzoek Nederland

Het nieuwe Nationaal Trouwonderzoek Nederland, uitgevoerd door Effectmeting in opdracht van Toptrouwlocaties, kun je nu online bekijken!

Als grootste trouwplatform van het land heeft Toptrouwlocaties het haar taak gemaakt de Nederlandse trouwmarkt op de voet te volgen. Klik hier voor alle ins & outs van trouwen in Nederland.

March 6th, 2020||

Campagne ‘Voor Liefhebbers’ Castricum scoort ‘dikke’ voldoende

De campagne ‘Voor Liefhebbers’, over de toeristische en recreatieve mogelijkheden in Castricum, waarderen de inwoners van de gemeente met een gemiddeld cijfer van 6,4. Dat blijkt uit een huis-aan-huis enquête van onderzoeksbureau Effectmeting.

Castricummers herkennen zich in de slogan ‘voor liefhebbers’ en voelen zich goed geïnformeerd over recreatie en toerisme. De website www.voorliefhebbers.nl scoort een gemiddeld cijfer van 6,9; de Facebookpagina’s een 7,0 en Instagram een 6,8. De plattegrond scoort het hoogste cijfer, een 7,2.

Klik hier voor het gehele rapport van dit onderzoek.

February 10th, 2020||

IDEA Opdrachtgeversonderzoek, uitgevoerd door Effectmeting, toont stijgende budgetten voor livecommunicatie en events.

Het jaarlijkse Opdrachtgeversonderzoek van branchevereniging IDEA toont een groeitrend in de Nederlandse eventmarketing en livecommunicatie. Het aantal evenementen stijgt en de budgetten nemen toe.

Onderzoeksbureau Effectmeting interviewde de opdrachtgevers van toonaangevende Nederlandse livecommunicatie- en eventbureaus die zijn aangesloten bij IDEA. “De resultaten laten zien dat livecommunicatie stevig is verankerd in de communicatiestrategie van moderne merken en organisaties”, zegt Maarten Schram, managing director van IDEA. “80 procent van de opdrachtgevers geeft aan dat livecommunicatie en eventmarketing binnen hun bedrijf een volledig geïntegreerd onderdeel is van de marketingmix.”

Klik hier voor het volledige bericht.

September 4th, 2019||

Zó zoeken we naar de ideale evenementenlocatie – Locatieonderzoek onder opdrachtgevers – Effectmeting

Het vinden van de ideale locatie voor jouw event kan nog weleens wat weg hebben van een zoekplaatje. Nederland kent honderden, zo niet duizenden locaties; tientallen daarvan voldoen waarschijnlijk aan de meeste van jouw zoekcriteria. En elke zichzelf respecterende locatie omschrijft zichzelf als ‘uniek’ en ‘inspirerend’. Wat is dé manier om het kaf van het koren te scheiden?

Lees het gehele artikel op Greater Venues. Data komt voort uit het Locatieonderzoek onder opdrachtgevers van meeting en eventlocaties dat Effectmeting jaarlijks uitvoert voor High Profile Locaties BV uit Amsterdam.

 

January 22nd, 2019||