Tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, klanten, donateurs of vrijwilligers

Weten wat je medewerkers, klanten, donateurs of donateurs vinden van je organisatie is cruciaal voor verdere groei van je organisatie. Wat vindt men positief en op welke aspecten kan de organisatie zich verbeteren? Is je medewerker, klant, donateur of vrijwilligers van plan verbonden te blijven aan jouw organisatie de komende jaren of wat is er nodig om de loyaliteit te vergroten.

Enkele voorbeelden waarop wij het antwoord geven d.m.v. online tevredenheidsonderzoeken. Door het garanderen van anonimiteit van de respondent zorgen wij voor een hoge en betrouwbare respons.