Artikel vakblad Fondsenwerving: Onderzoek Erkenningsregeling onder het Nederlands publiek, erkende en niet-erkende organisaties

In het najaar van 2021 hebben het onderzoeksbureau Effectmeting en bureau Offspring in opdracht van de Stuurgroep Erkenningsregeling onderzoek gedaan naar de Erkenningsregeling onder het Nederlands publiek, erkende en niet-erkende organisaties. De evaluatie heeft geleid tot een veelheid aan bevindingen. In dit artikel wordt ingegaan op de respons van en het belang voor de kleinere goede doelen en vind je zeven belangrijke tips voor het aanvragen van CBF Erkenning. Klik op de afbeeldingen om het te lezen of open hier het PDF bestand: ARTIKEL (PDF)

Review Landelijk Panelonderzoek & achterbanraadpleging – De Oogvereniging

“In 2021 heeft Effectmeting i.s.m. bureau Offspring een marktonderzoek uitgevoerd voor de Oogvereniging. Het was een herhaling en verdieping van het onderzoek dat ze vijf jaar geleden voor ons hebben uitgevoerd. Hiermee konden we goed inzicht krijgen in wat de effecten waren van de stappen die we in die tijd hebben gezet. En welke doelen nog extra aandacht behoeven. Offspring en Effectmeting hebben meerdere enquêtes uitgezet onder onze doelgroepen, inclusief een landelijk panelonderzoek onder mensen met een oogaandoening. Dat leverde een geweldige hoeveelheid data op. Ze wisten daar heel goed de kern uit te destilleren en brachten dat op een [...]

Review: lezersonderzoek sKBL, Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen

Op basis van goede ervaringen voor eerdere marktonderzoeken, hebben we ook dit jaar de deskundige hulp ingeschakeld van Effectmeting voor een lezersonderzoek onder onze digitale nieuwsbrieflezers. Willem Visser neemt vooraf de tijd om samen de doelen en de aanpak van het onderzoek scherp te stellen. Hij heeft hierbij oog voor de specifieke kenmerken van de sector waarin wij ons bevinden, maar brengt vanuit zijn kennis en ervaring ook andere invalshoeken mee. Een gedegen en handzaam eindproduct vormt vervolgens de basis om nieuwe ideeën uit te werken.We kijken daarom weer met volle tevredenheid terug op deze samenwerking! Jennemie StoelhorstDirecteur stichting Kastelen, [...]

Inkoopsamenwerking: Effectmeting – Goede Doelen Nederland

      Wij zijn recent een inkoopsamenwerking aangegaan met Goede Doelen Nederland, dé brancheorganisatie van erkende in Nederland gevestigde goede doelen. "We voeren al jaren werkzaamheden uit voor goede doelen organisaties en zijn verheugd dat we ons aanbod, met korting, kunnen aanbieden aan meer goede doelen organisaties" aldus Willem Visser van Effectmeting. Wij helpen deze organisaties inzicht te krijgen in wie zij zijn, hoe ze gezien worden, wat van ze verwacht wordt en wat nog nodig is om daar in de toekomst aan te voldoen. Daarnaast voeren we bijvoorbeeld werknemers- en donateurs tevredenheidsonderzoeken uit, maar doen we ook panelonderzoeken [...]

Review over Effectmeting door IDEA- Community van leading ­event agencies

IDEA werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met Effectmeting. Willem Visser is ondertussen zeer thuis in onze sector en dat helpt ons om jaarlijks een gedegen marktonderzoek onder opdrachtgevers én het benchmarkonderzoek onder leden uit te voeren. We hebben door deze jarenlange samenwerking goed zicht op verschillende trends. En ook in tijden van corona, hebben we - onder hoge druk - ondertussen vier impact onderzoeken onder onze leden uitgevoerd. Dit gaf ons inzicht en sturing voor onze koers en dienstverlening vanuit de vereniging.  Effectmeting is een fijne, wendbare en professionele partij en de samenwerking met Willem ervaren wij als [...]

Review: Digitale ledenraadverkiezingen CRV U.A.

In 2020 hebben wij als Coöperatie Koninklijke CRV U.A. voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze leden ook digitaal te kunnen laten stemmen om hun districtsbestuurders te kiezen. Dit is op een zeer professionele manier en zeer vlot georganiseerd door Effectmeting. Door Corona hebben wij onze Ledenraadsvergaderingen in 2020 digitaal moeten organiseren en via Effectmeting hebben wij de stemmingen tijdens de ledenraadsvergaderingen over de voorstellen van het bestuur snel en effectief kunnen afwerken. Voor het komend jaar zullen wij weer gebruik maken van Effectmeting, wetende dat zij ons klantvriendelijk, meedenkend en professioneel ondersteunen bij de verkiezingen [...]

Spoedwet digitale ALV verlengd

De spoedwet digitale ALV (onderdeel van de Tijdelijke wet Covid-19) is formeel verlengd tot 1 juni 2021. Klik hier voor het besluit in het Staatsblad.  De overheid heeft verder besloten dat het niet verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen niet alle leden- en aandeelhoudersvergaderingen van rechtspersonen zoals nv’s, bv’s, coöperaties en verenigingen fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering op afstand is hiervoor een praktisch [...]

Nationale Nederlanden over de kosten van trouwen in Nederland incl. vermelding van Effectmeting als databron

Nationale Nederlanden heeft recent een artikel gepubliceerd over de kosten van trouwen - van trouwringen tot huwelijksreis en Effectmeting wordt daarin als databron genoemd. Klik hier voor het online artikel.

Weten hoe het met je medewerkers, klanten, leden of donateurs gaat én wat ze van je organisatie verwachten nu belangrijker dan ooit.

Nu het coronavirus nog steeds van grote invloed is op ons leven, is het als organisatie nog belangrijker te weten hoe het me je stakeholders gaat: hoe gaat het met ze, kunnen ze alle veranderingen aan en wat kun je (nog meer) voor ze doen? Het allerbeste is dit te doen door persoonlijk contact te maken met je stakeholders maar dit is mogelijk lastig door de maatregelen. Wanneer een groep stakeholders te groot is om te bereiken via zoom, teams, telefoon en/of e-mail, is het online uitvragen van de meningen een uitstekende oplossing! Enkele voorbeelden van vraagstukken die leven: lukt [...]

Review: Effectmeting lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers

Eind 2019 heeft de gemeente Castricum aan Effectmeting.nl de opdracht gegeven om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers. De vragen die er leefden waren concreet: ‘is de gemeente met deze campagne op de goede weg en communiceren we met de campagne de juiste informatie’. Het online onderzoek (via een huis-aan-huis-brief) gaf ons inzicht over de bekendheid/beeldvorming van de campagne.   De gemeente is zeer positief over de geleverde dienstverlening. Het onderzoek leverde interessante informatie aan waar we met de campagne weer verder mee kunnen. Effectmeting.nl heeft ons een helder overzicht gegeven van [...]

Ga naar de bovenkant