Begeleiding en uitvoeren achterbanpeiling, Organisatie/ begeleiding digitaal/online Algemene Ledenvergadering incl. digitaal stemmen.

Ledenpeiling: Effectmeting heeft de peiling voor ons bij onze achterban uitgezet, en waardevolle input geleverd m.b.t. leesbaarheid en efficiency van de vragenlijst.

Digitale ALV en online stemmen: Effectmeting heeft ons ondersteunt en begeleid in het opzetten en uitvoeren van 2 online ledencongressen van Milieudefensie, inclusief het verzorgen van het online stemproces.

Voor ons als organisatie was het een primeur om een online-ledencongres inclusief online stemmen te organiseren. Effectmeting heeft niet alleen het hele product uitstekend opgeleverd, maar ook tijdens het proces ons ondersteund met de communicatie richting leden, en input gegeven op teksten en mails omtrent het online ledencongres/stemproces. Bij vragen of problemen was het bedrijf altijd bereikbaar, welke dag of tijdstip dan ook.

Zou je andere goede doelen aanraden om ook met deze leverancier samen te werken?

Absoluut. Voordeel van het samenwerken met Effectmeting (naast bovengenoemde) is dat alle onderdelen van het ledencongres (technische voorbereiding, versturen brieven en mails naar leden met stemcode, opzetten studio op kantoor) door Effectmeting ondersteund of uitgevoerd werden wat voor ons als klant enorm veel werk scheelde!

Merle Goosewinkel – Milieudefensie


Achterbanpeilingen, Organisatie digitaal/online Internationaal Molencongres, Uitvoeren digitaal stemmen voor Algemene Ledenvergadering

Uitstekende service (zowel naar ons als de deelnemers), oprechte betrokkenheid en Effectmeting staat ieder moment (ook pro—actief) klaar om een project/activiteit tot een succes te maken. Daarbij blijft Effectmeting zorgvuldig, wat uiteraard zeer belangrijk is met peilingen en stemmingen.

Zou je andere organisaties aanraden om ook met deze leverancier samen te werken? Absoluut!

Nicole Bakker – Directeur De Hollandsche Molen


Panelonderzoek en achterbanraadpleging Oogvereniging

“In 2021 heeft Effectmeting i.s.m. bureau Offspring een marktonderzoek uitgevoerd voor de Oogvereniging. Het was een herhaling en verdieping van het onderzoek dat ze vijf jaar geleden voor ons hebben uitgevoerd. Hiermee konden we goed inzicht krijgen in wat de effecten waren van de stappen die we in die tijd hebben gezet. En welke doelen nog extra aandacht behoeven. Offspring en Effectmeting hebben meerdere enquêtes uitgezet onder onze doelgroepen, inclusief een landelijk panelonderzoek onder mensen met een oogaandoening. Dat leverde een geweldige hoeveelheid data op. Ze wisten daar heel goed de kern uit te destilleren en brachten dat op een heldere manier voor het voetlicht. Hier kunnen we de komende jaren weer verder op bouwen! “

Karijn de Winter – De Oogverenging.


Lezersonderzoek sKBL, Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen

Op basis van goede ervaringen voor eerdere marktonderzoeken, hebben we ook dit jaar de deskundige hulp ingeschakeld van Effectmeting voor een lezersonderzoek onder onze digitale nieuwsbrieflezers. Willem Visser neemt vooraf de tijd om samen de doelen en de aanpak van het onderzoek scherp te stellen. Hij heeft hierbij oog voor de specifieke kenmerken van de sector waarin wij ons bevinden, maar brengt vanuit zijn kennis en ervaring ook andere invalshoeken mee. Een gedegen en handzaam eindproduct vormt vervolgens de basis om nieuwe ideeën uit te werken.
We kijken daarom weer met volle tevredenheid terug op deze samenwerking!

Jennemie Stoelhorst
Directeur stichting Kastelen, hist. Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)
www.skbl.nl


Impactonderzoek corona – IDEA: Community van leading
­event agencies

IDEA werkt al jaren naar volle tevredenheid samen met Effectmeting. Willem Visser is ondertussen zeer thuis in onze sector en dat helpt ons om jaarlijks een gedegen marktonderzoek onder opdrachtgevers én het benchmarkonderzoek onder leden uit te voeren. We hebben door deze jarenlange samenwerking goed zicht op verschillende trends.

En ook in tijden van corona, hebben we – onder hoge druk – ondertussen vier impact onderzoeken onder onze leden uitgevoerd. Dit gaf ons inzicht en sturing voor onze koers en dienstverlening vanuit de vereniging.

Effectmeting is een fijne, wendbare en professionele partij en de samenwerking met Willem ervaren wij als meedenkend en flexibel.

Maarten Schram
Managing Director
www.ideaonline.nl


Digitale ledenraadverkiezingen CRV U.A.

In 2020 hebben wij als Coöperatie Koninklijke CRV U.A. voor de eerste keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze leden ook digitaal te kunnen laten stemmen om hun districtsbestuurders te kiezen. Dit is op een zeer professionele manier en zeer vlot georganiseerd door Effectmeting. Door Corona hebben wij onze Ledenraadsvergaderingen in 2020 digitaal moeten organiseren en via Effectmeting hebben wij de stemmingen tijdens de ledenraadsvergaderingen over de voorstellen van het bestuur snel en effectief kunnen afwerken. Voor het komend jaar zullen wij weer gebruik maken van Effectmeting, wetende dat zij ons klantvriendelijk, meedenkend en professioneel ondersteunen bij de verkiezingen en stemmingen die wij digitaal organiseren.

Paul Vriesekoop
Manager Cooperative Affairs | CA general


Effectmeting lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers

Eind 2019 heeft de gemeente Castricum aan Effectmeting.nl de opdracht gegeven om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers.

De vragen die er leefden waren concreet: ‘is de gemeente met deze campagne op de goede weg en communiceren we met de campagne de juiste informatie’.

Het online onderzoek (via een huis-aan-huis-brief) gaf ons inzicht over de bekendheid/beeldvorming van de campagne.

De gemeente is zeer positief over de geleverde dienstverlening. Het onderzoek leverde interessante informatie aan waar we met de campagne weer verder mee kunnen. Effectmeting.nl heeft ons een helder overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten en daar waar mogelijk verbetertips in de communicatie mee gegeven. Willem is betrokken, neemt de tijd voor het onderwerp en is zeer kundig in het formuleren van de juiste vragen.

Viviènne Sanders
De BUCH (werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)


Samenwerking Musea/ Haalbaarheidsonderzoek: Gastvrije kastelen, buitenplaatsen en landgoederen – sKBL

Als directeur van stichting Kastelen, Historische buitenplaatsen en Landgoederen (www.skbl.nl) heb ik, na eerdere positieve ervaringen tijdens het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, Bureau Effectmeting wederom gevraagd een landelijk onderzoek te verrichten naar de bekendheid met en de beeldvorming rond de Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen onder een representatief deel van de bevolking. Dit deden wij in nauwe samenwerking met Effectmeting. Het werd wederom een uitstekende samenwerking waarin Willem Visser zich zeer dienstbaar betoonde, inhoudelijk meedacht en flinke delen van de uitvoering voor zijn rekening nam. Daarom ben ik zeer tevreden over zowel de samenwerking als de professionele aanpak. Fijn was ook dat Willem tijdens het samenstellen van de enquêtevragen goed begreep wat het doel van het onderzoek was, kennis had van ons specifieke monumentale erfgoed en voortdurend in overleg met sKBL handelde. De resultaten van het onderzoek zijn zowel op papier als in live-presentaties duidelijk en overzichtelijk verwerkt en bieden handvatten aan kasteelmusea om de resultaten te verbeteren. Voor een digitaal onderzoek in de toekomst zal ik zeker een samenwerking met Bureau Effectmeting overwegen. Wilt u het onderzoek lezen, klik dan op http://www.skbl.nl/meer-samenwerking-kasteel-en-buitenplaatsmusea-noodzakelijk/

René W.Chr.Dessing
directeur sKBL


Marketingonderzoek en opzetten marketingstrategie voor de komende jaren – De Oogvereniging

oogvereniging-logo

De Oogvereniging had te maken met een teruglopend ledenaantal. We zaten met vragen als: wat hebben we individuele leden te bieden? waarom zouden mensen zich aansluiten bij een vereniging als de Oogvereniging? We hebben besloten een grootschalig marketingonderzoek op te zetten. Wij hebben hiervoor Deny de Jong van bureau Offspring en Willem Visser van bureau Effectmeting ingeschakeld.

Het onderzoek dat zij voor de Oogvereniging hebben uitgevoerd heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Met deze gegevens en de door hen ontwikkelde marketingstrategie kunnen we nog jaren vooruit. Willem en Deny hebben ons geholpen de kern uit het onderzoek te halen en de strategie voor de toekomst te bepalen. De samenwerking liep als vanzelf. Het was nooit een probleem om even snel te overleggen via Skype, desgewenst bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn of plannen aan te passen als dat nodig bleek. Vanaf het moment dat het marketingtraject begon, merkten we al direct een stijgend ledenaantal. Daarmee heeft het traject onze marketingplannen een vliegende start gegeven!

Oogvereniging
Joep Aarts, directeur
Karlijn de Winter, coördinator Communicatie
www.oogvereniging.nl 


Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek – FiscFree/ NFP Groep

nfp-logo“In de zomer/najaar van 2015 hebben we voor de eerste keer samengewerkt met Effectmeting.
Wij hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van de werkkostenregeling bij bedrijven en instellingen in Nederland. De output van dit onderzoek was van grote waarde, met name door de publiciteit die we hiermee hebben kunnen genereren voor onze dienst FiscFree®. Zo heeft het Financieel Dagblad over ons onderzoek geschreven en heeft ’t geleid tot een interview op BNR Nieuwsradio.

De samenwerking met Effectmeting is ons uitstekend bevallen. Willem Visser is een zeer prettige persoon om mee samen te werken. Hij is zeer pragmatisch, komt altijd zijn afspraken na en levert een uitstekende kwaliteit. Dat maak je wel ‘ns anders mee”.

Bob Dijksma
Directeur NFP Groep Heerenveen
www.fiscfree.nl 


Medewerkertevredenheidsonderzoek Het Rijk Golfbanen

hetrijk-logo

‘Het Rijk Golfbanen voert sinds 2011 in samenwerking met Effectmeting het MTO uit. Wij ervaren deze samenwerking als zeer prettig.
Effectmeting communiceert snel en komt de gemaakte afspraken altijd na! Effectmeting denkt graag mee met het gehele proces (van start tot eind).
Het resultaat hiervan is een MTO op maat die past bij de gevraagde situatie. De heldere rapportages brengen de resultaten van het onderzoek goed in beeld.
Tot slot willen wij Effectmeting complimenteren met hun goede zorgen voor het na traject.’


Ledenraadverkiezing Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

‘Voor de ledenraadverkiezing hebben we nu twee keer een beroep gedaan op Effectmeting. De samenwerking verliep soepel. Effectmeting is meedenkend, hulpvaardig en snel. Ook de uitslag van de verkiezing werd direct aan ons gecommuniceerd. Top!’


Klanttevredenheidsonderzoek Landgoed Duin en Kruidberg

‘Wij hebben de deelname aan het onderzoek van Effectmeting onder onze bruidsparen als zeer positief en constructief ervaren. Op deze manier zijn wij in staat om te ervaringen van onze bruidsparen in kaart te brengen. Naar aanleiding van deze feedback kunnen wij groeien en verbeteren in het creëren voor een betekenisvolle ervaring voor het bruidspaar en hun gasten. De deelname aan het onderzoek verliep soepel en professioneel met de juiste ondersteuning om het optimale resultaat te behalen.’


Klanttevredenheidsonderzoek Event Company

image001

Event Company is enorm tevreden over de samenwerking met Effectmeting. Voor de evenementen locaties van Event Company (De Lindenhof in Delft, Landgoed Te Werve in Rijswijk en Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn) heeft Effectmeting een onderzoek verricht in opdracht van Toptrouwlocaties (High Profile Locaties BV). Het advies en de begeleiding maar ook de snelheid in het verwerken van de gegevens en de rapportage was professioneel en goed! Hartelijk dank voor de samenwerking! Voor toekomstige opdrachten weten wij jullie te vinden.


Enkele klanten waar wij met plezier voor werken/ hebben gewerkt:

A – H I – P Q – Z
ABN-Amro
AON
BCC
BCD
Cargonaut
Centerparcs
Chiquita
CLC Vecta
CRV
Dechesne & Boertje
De Persgroep
DFMA
Dorint
Dutch Brain Council
Eneco
Epilepsie Vereniging NL
Equens
Ernst & Young
Eventcompany
Eventmanagers
Facilicom
Finley
FloraHolland
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum (BUCH)
GGN
Goede Doelen Nederland
GOM
Handicare
Het Rijk Golfbanen
High Profile Locaties
Historische Buitenplaatsen
Hogeschool Utrecht
Hooge Waerder Accountants
IDEA
ING Bank
Irdeto
Kasteel Wijenburg
Kamer van Koophandel
Koninklijk Theater Carré
Koninklijke Nederlandse
Landgoed Duin en Kruidberg
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMD)
Milieudefensie
Mereveld
Liberty Global
Locaties.nl
Malmberg
Maandag
Medisch Consult
Milieudefensie
Movares
Nederlands Media Netwerk
NBC Congrescentrum
Nederland Filantropieland
NFP Groep
Nutricia
NVRG
Papendal
Pepperminds
PGO Support
PostNL
Rabobank
Slimmeboekhouding BV
Squash Bond Nederland
Stichting De Hollandsche Molen
Stichting Historische Buitenplaatsen (sKBL)
Stichting Novak
Stichting Wenskaart
Surfnet
Symphonic eMotions
T-Mobile
TNT Post
Toptrouwlocaties.nl
UPC
Van Lanschot Bankiers
Vastenactie
Verosol
Volkerrail
VMDB
VVAA
Winkelstad Beverwijk
Ypsilon
Ziggo
Zorgbalans

Referenties

Ga naar de bovenkant