Ledenorganisatie

Succesvolle ledenorganisatie? Vraag om input van uw achterban!

Met onderzoek succesvolle marketing- en wervingsstrategieën ontwikkelen.

Intro

Ledenorganisaties hebben de laatste jaren te maken met twee belangrijke veranderingen:

De eerste is de demografische verandering: de omvang en invloed van de babyboomgeneratie neemt af en ledenorganisaties zullen het moeten hebben van nieuwe, jonge leden. Maar zij stellen andere eisen aan ledenorganisaties dan de ‘oudere generatie’.

Ten tweede is de technologische innovatie die mensen toegang geeft tot onuitputtelijk veel informatie die tot voor kort alleen via de ledenorganisatie verkrijgbaar was betekent dat een ledenorganisatie haar meerwaarde moet bewijzen

Weet wat er leeft

Om deze veranderingen het hoofd te bieden is het weten wat er leeft onder uw huidige leden, maar ook onder potentiele leden, de eerste bestaansvoorwaarde voor elke organisatie. Een permanente dialoog met stakeholders is cruciaal en versterkt de betrokkenheid en binding, voorkomt dat mensen voortijdig afhaken en versterk de onderlinge cohesie. Ook zal blijken dat bij een dergelijke inzet, de mogelijkheid om actieve vrijwilligers te vinden groter wordt en dat er bovendien veel meer kansen liggen voor fondsenwerving (met name op het gebied van grote gevers en erfstellingen en legaten).

Onze visie is dat je als organisatie niet alles zelf moet proberen te bedenken/op te lossen maar dat je hierin je klanten, medewerkers, leden, bestuur, burgers etc. actief en positief moet betrekken. Door je stakeholders een stem te geven en goed te luisteren, creëer je draagvlak voor nieuwe strategieën en/of veranderingstrajecten.

Onze aanpak

Hoe zorg je nu dat je organisatie in de toekomst sterker wordt, je meer leden kunt inschrijven en tegelijk aantrekkelijker kunt zijn voor sponsors en financiers, dat is de uitdaging. Bij die uitdaging helpt Effectmeting in een speciaal programma dat is ontworpen in samenwerking met bureau Offspring Community Building. Door een bewezen traject met online enquêtes, focusgroepen, strategiesessies, presentaties en draagvlakontwikkeling helpen we ledenorganisatie echt verder om tot een strategische aanpak te komen voor de komende jaren. Daarbij gebruiken we de kracht, passie en betrokkenheid van de leden als belangrijkste motor.

 Uitkomst

U krijgt inzicht over welke organisaties u wilt zijn: alleen relevant voor (betalende) leden of (mogelijk vanuit belangenbehartiging) voor iedereen? Wij geven u inzicht in/ brengen verdieping aan in achterliggende verwachtingen, behoeften, eisen, meningen en drijfveren van de verschillende doelgroepen. Daarnaast bieden wij u bouwstenen voor een werkbare strategie om uw organisatie de komende jaren verder te brengen op het gebied van marketing, zichtbaarheid en ledenwerving.

Belangrijk is dat u zich realiseert dat onlineonderzoek, publiekssessies en interviews contactmomenten biedt die u tevens kunt inzetten om al tijdens onze werkzaamheden nieuwe vrijwilligers en leden te werven en/of mensen attent te maken op nieuw beschikbare communicatiekanalen (bijvoorbeeld nieuwsbrief, Facebook, Twitter etc.)

———————————————————————————————————

Case – De Oogvereniging

oogvereniging-logo

Oogvereniging Patientenorganisatie

 

De Oogvereniging had te maken met een teruglopend ledenaantal. We zaten met vragen als: wat hebben we individuele leden te bieden? waarom zouden mensen zich aansluiten bij een vereniging als de Oogvereniging? We hebben besloten een grootschalig marketingonderzoek op te zetten. Wij hebben hiervoor Deny de Jong van bureau Offspring en Willem Visser van bureau Effectmeting ingeschakeld.

Het onderzoek dat zij voor de Oogvereniging hebben uitgevoerd heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Met deze gegevens en de door hen ontwikkelde marketingstrategie kunnen we nog jaren vooruit. Willem en Deny hebben ons geholpen de kern uit het onderzoek te halen en de strategie voor de toekomst te bepalen. De samenwerking liep als vanzelf. Het was nooit een probleem om even snel te overleggen via Skype, desgewenst bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn of plannen aan te passen als dat nodig bleek. Vanaf het moment dat het marketingtraject begon, merkten we al direct een stijgend ledenaantal. Daarmee heeft het traject onze marketingplannen een vliegende start gegeven!

Oogvereniging
Joep Aarts, directeur
Karlijn de Winter, coördinator Communicatie
www.oogvereniging.nl

———————————————————————————————————

Interesse?

strandhuisjes-aan-zee

 

Effectmeting en bureau Offspring zijn gevestigd in Castricum en bevinden zich op korte afstand van strand en zee.

 

 

Op vrijdagochtend 28 oktober 2016 bieden we u aan het strand, in één van de strandlocaties, een 2 uur durende kennissessie en delen wij graag onze ervaringen met u.

U kunt zich aanmelden via:
E-mail: willem@effectmeting.nl of bellen met 0251 822769 of 06 45066554.

Mocht uw verhinderd zijn op 28 oktober dan is het ook mogelijk een andere afspraak in te plannen.