Door toenemend gebruik van smartphones en tablets is het onmogelijk geworden om de impact van mobiele apparaten op online marktonderzoek te negeren.

Desktopcomputers en laptops zijn niet langer de primaire instrumenten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het internet. Bijna de helft van alle e-mails wordt geopend op een mobiel apparaat en volgend jaar zal het mobiele datagebruik het vaste datagebruik overstijgen.

Op het gebied van mobiel onderzoek zien we dat een groeiend aantal van de online vragenlijsten wordt ingevuld via mobiele apparaten. Mobiele gebruikers zijn voornamelijk jong volwassenen en zakelijke professionals. Als er niet wordt ingespeeld op deze doelgroep is een representatieve spreiding van respondenten lastiger haalbaar.

6 Tips voor het maken van een professionele online mobiele enquête

1. Zorg voor responsive onderzoek

Het allerbelangrijkste is dat een online onderzoek ‘responsive’ is. Dit betekent dat het niet uit maakt of je een online onderzoek nu bekijkt op een computer, smartphone of tablet; het past zich automatisch aan op het type apparaat / schermformaat waarmee je het bekijkt. Mobiele browsers op smartphones en tablets kunnen de meeste online onderzoeken overigens wel tonen maar links en teksten zijn te klein en een formulier invullen lukt nauwelijks.

2. Korte vragenlijst

Zorg dat de vragenlijst binnen 5 minuten in te vullen is. Respondenten die het onderzoek invullen op een mobiel apparaat zijn hoogstwaarschijnlijk onderweg (in de bus, op het werk, in hun lunchpauze etc.). Dit betekent dat er minder tijd beschikbaar is om het onderzoek in te vullen en men dus eerder afhaakt als de vragenlijst te lang is.

3. Voorkom te veel open vragen

Stel niet teveel open vragen. Het is voor de respondent lastig typen op een smartphone dus hij/zij zal geen langere antwoorden (willen) geven. Daarnaast vergt het meer tijd en die is mogelijk beperkt beschikbaar.

4. Eenvoudig design

Zorg voor een eenvoudig design. Hiermee is de laadtijd van een nieuwe pagina beperkt en is het onderzoek goed zichtbaar op elk apparaat.

5. Test op diverse apparaten

Is je onderzoek klaar voor verzending? Test het op diverse apparaten met verschillende schermgroottes om na te gaan of het goed zichtbaar is. Voorkom zo veel mogelijk dat de respondent moet scrollen op de pagina.

6. Twee versies van de vragenlijst

Mocht je toch complexere vragen willen stellen die op een mobiel apparaat niet goed zijn te beantwoorden, dan kun je overwegen om in een vragenlijst 2 routeringen aan te brengen. De eerste vraag die je stelt is of iemand het online onderzoek invult via PC/laptop of op een mobiel apparaat. Vervolgens toon je een mobiel vriendelijke vragenlijst aan degene die ‘mobiel apparaat’ heeft geantwoord en krijgen de andere respondenten dezelfde vragenlijst in een complexere vorm en/of met meer open vragen.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met me op.

Hartelijke groet,

Willem

*******

Willem Visser is directeur/ eigenaar van onderzoeksbureau Effectmeting. Zijn visie is dat je als organisatie niet alles zelf moet proberen te bedenken/op te lossen maar dat je hierin je klanten, medewerkers, leden, bestuur, burgers etc. zou moeten betrekken. Met de dienstverlening van Effectmeting is in korte tijd de relevante input te verzamelen en te rapporteren/presenteren. De onderzoek applicatie waarmee Effectmeting werkt is volledig responsive.

Meer informatie: www.effectmeting.nl