About Willem Visser

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Visser has created 71 entries.

Referentie: Ziggo – Ondernemingsraadverkiezingen

In november 2016 heeft Effectmeting de ondernemingsraad Ziggo ondersteuning verleend bij de organisatie van de (digitale) verkiezingen. Hierbij is gebruikt gemaakt van een integraal personenstelsel met gewogen stemmen. Iedere medewerker kon drie stemmen uitbrengen waarbij de eerste stem 3 punten waard is, de tweede stem 2 punten en de derde stem 1 punt.

Effectmeting heeft de ondernemingsraad een perfecte ondersteuning geleverd, vooraf door echt inhoudelijk mee te denken over de wensen en tijdens de verkiezingen door het zeer alerte reageren op vragen vanuit stemgerechtigden. In de contacten met Willem Visser hebben wij een mogen ervaren dat deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding een essentiële bijdrage heeft geleverd aan het succes van de verkiezingen.

Frans Peeters
Ambtelijk secretaris ondernemingsraad Ziggo

ziggo_orange_rgb
www.ziggo.nl 

November 24th, 2016||

LiveCom: European Industry Survey reveals growth in first snapshot of the pan-European live communication industry

  All data are analysed by market research agency Effectmeting.

‘Widespread expectations of budget growth and strong agency position’

marketresearch-livecom

The first pan-European survey of the live communication industry, using data from seven countries, has revealed growth trends with an average of 83% of respondents expecting budgets to grow or stay the same across six key markets.

The LiveCom European Industry Survey 2016 captured existing data from Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Spain, Sweden and the UK. More respondents expect budgets to increase than decrease in all markets except Belgium, where 4% more expect a decrease. The Netherlands (56%) and Italy (49%) had the highest number of respondents expecting budget increases.

Using data gathered after the Brexit referendum result, the UK market was broadly cautious with as many as 74% expecting budgets to remain the same while it also had the lowest expectations of falling budgets – just 6%. The rate of expected budget growth was higher in the UK (6.3%) than in Italy (4.3%), Spain and Sweden (both 3.7%).

The LiveCom Alliance European Industry Survey aims to capture the scale, trends and economic impact of the live communication industry in the world’s biggest free trade area. The 2016 edition is the first step towards building a comprehensive picture of this important industry. The LiveCom Alliance, the association which collates data provided by its member associations, will produce future editions of the survey annually to coincide with the EuBea Festival.

Positive budget trend

Six countries are showing substantial budget growth expectations for events; average growth expectation (36%) is double the expectation of decrease (18%). General event marketing budgets are rising by between 3.7% and 6.3%. And live communication and events are showing a substantial share of the total marcom budget.

Strong agency position  

Looking at the position of agencies in our industry, the results show opportunities for both

360degrees agencies as well as specialized agencies. In general the market is evenly split, with some clients preferring the integrated approach while a similar number believe in working with a select number (average of 3) of specialized agencies. Understanding and thinking in multi-channel approach within event concepts however is a must for the future.

Agencies add value  

Creating effective live experiences is not about putting together several elements, it’s a highly skilled craft, a specialty. Agencies breathe this craftsmanship 24/7 and offer professionalism and a crucial network of suppliers, mostly close partners working together in co-creation to get the best of the best for clients. In addition to important but commoditised assets like ‘fixers who do the work’ and ‘risk management and security’, It’s about strategic thinking and offering integrated concepts.

Future industry themes

In our future it’s about effective measurement (ROI), integrated digital strategy and event design. These are obvious themes which have been around for a while, but this underlines the importance of dealing with them, understanding them and anticipating them. Challenges in compliance are expected and knowledge of trends and innovation are demanded.

Events, live communication or event marketing?

How to describe what the services we offer is an interesting question and there is still no final answer. Besides a slight preference for live communication in Italy, it’s a mix mostly used as a combination in order not to miss any single element. At the 2016 advisory board meeting of the EuBea Festival, an event was defined as: ‘a live experience, planned in advance, in a limited period of time, with the objective of affecting the perception or behaviour of the audience, duly included in the marketing mix’. Overall the phrase live communication is widely accepted and approved as the most vivid and lively way to describe our industry.

Maarten Schram, Founder and Chairman of the LiveCom Alliance, commented: ‘We are delighted to publish this first edition of the LiveCom Alliance European Industry Survey. We want to build on the simple foundations we have now established and produce a bigger survey in 2017. We are exploring our own market research, focussed on specified numbers working towards our ultimate goal of creating a value of what our pan-European industry is worth and how many people it employs. We believe this will demonstrate the contribution live communication makes to the European economy and support its continued development.’

livecom

About LiveCom Alliance 

LiveCom Alliance is a pan-European network of live communication experts, mainly event association CEOs and chairmen, aiming to develop our industry through exchange of local expertise and best practices. Building the future together.

 

Sources

ACC Belgium Event Marketing Agency Survey ’15 by Ipsos, Belgium   EventMonitor Q4 ’15 & Q2 ’16 by EventPlanner, Belgium/Netherlands Estudio del mercado ’16 by Eventoplus, Spain
Pronicias ’15 by AEVEA, Spain
FAMAB Research Kommunikationsstudie ’15, Germany Undicesimo Monitor ’15 by ADC Group, Italy Eventmarknaden ’15 by irm, Sweden
IPA Bellwether Report Q3 ’16, UK
UK Economic Impact Survey ’13 (background only) EventTrack ’16 by Event Marketing Institute and Mosaic, UK Pulse Report – Event Industry Insights ’16, UK

Disclaimer

This survey is based on local market research results. All data are analysed by market research agency Effectmeting. No rights can be derived from the information provided.

 

November 7th, 2016||

Succesvolle ledenorganisatie? Vraag om input van uw achterban!

Ledenorganisatie

Succesvolle ledenorganisatie? Vraag om input van uw achterban!

Met onderzoek succesvolle marketing- en wervingsstrategieën ontwikkelen.

Intro

Ledenorganisaties hebben de laatste jaren te maken met twee belangrijke veranderingen:

De eerste is de demografische verandering: de omvang en invloed van de babyboomgeneratie neemt af en ledenorganisaties zullen het moeten hebben van nieuwe, jonge leden. Maar zij stellen andere eisen aan ledenorganisaties dan de ‘oudere generatie’.

Ten tweede is de technologische innovatie die mensen toegang geeft tot onuitputtelijk veel informatie die tot voor kort alleen via de ledenorganisatie verkrijgbaar was betekent dat een ledenorganisatie haar meerwaarde moet bewijzen

Weet wat er leeft

Om deze veranderingen het hoofd te bieden is het weten wat er leeft onder uw huidige leden, maar ook onder potentiele leden, de eerste bestaansvoorwaarde voor elke organisatie. Een permanente dialoog met stakeholders is cruciaal en versterkt de betrokkenheid en binding, voorkomt dat mensen voortijdig afhaken en versterk de onderlinge cohesie. Ook zal blijken dat bij een dergelijke inzet, de mogelijkheid om actieve vrijwilligers te vinden groter wordt en dat er bovendien veel meer kansen liggen voor fondsenwerving (met name op het gebied van grote gevers en erfstellingen en legaten).

Onze visie is dat je als organisatie niet alles zelf moet proberen te bedenken/op te lossen maar dat je hierin je klanten, medewerkers, leden, bestuur, burgers etc. actief en positief moet betrekken. Door je stakeholders een stem te geven en goed te luisteren, creëer je draagvlak voor nieuwe strategieën en/of veranderingstrajecten.

Onze aanpak

Hoe zorg je nu dat je organisatie in de toekomst sterker wordt, je meer leden kunt inschrijven en tegelijk aantrekkelijker kunt zijn voor sponsors en financiers, dat is de uitdaging. Bij die uitdaging helpt Effectmeting in een speciaal programma dat is ontworpen in samenwerking met bureau Offspring Community Building. Door een bewezen traject met online enquêtes, focusgroepen, strategiesessies, presentaties en draagvlakontwikkeling helpen we ledenorganisatie echt verder om tot een strategische aanpak te komen voor de komende jaren. Daarbij gebruiken we de kracht, passie en betrokkenheid van de leden als belangrijkste motor.

 Uitkomst

U krijgt inzicht over welke organisaties u wilt zijn: alleen relevant voor (betalende) leden of (mogelijk vanuit belangenbehartiging) voor iedereen? Wij geven u inzicht in/ brengen verdieping aan in achterliggende verwachtingen, behoeften, eisen, meningen en drijfveren van de verschillende doelgroepen. Daarnaast bieden wij u bouwstenen voor een werkbare strategie om uw organisatie de komende jaren verder te brengen op het gebied van marketing, zichtbaarheid en ledenwerving.

Belangrijk is dat u zich realiseert dat onlineonderzoek, publiekssessies en interviews contactmomenten biedt die u tevens kunt inzetten om al tijdens onze werkzaamheden nieuwe vrijwilligers en leden te werven en/of mensen attent te maken op nieuw beschikbare communicatiekanalen (bijvoorbeeld nieuwsbrief, Facebook, Twitter etc.)

———————————————————————————————————

Case – De Oogvereniging

oogvereniging-logo

Oogvereniging Patientenorganisatie

 

De Oogvereniging had te maken met een teruglopend ledenaantal. We zaten met vragen als: wat hebben we individuele leden te bieden? waarom zouden mensen zich aansluiten bij een vereniging als de Oogvereniging? We hebben besloten een grootschalig marketingonderzoek op te zetten. Wij hebben hiervoor Deny de Jong van bureau Offspring en Willem Visser van bureau Effectmeting ingeschakeld.

Het onderzoek dat zij voor de Oogvereniging hebben uitgevoerd heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Met deze gegevens en de door hen ontwikkelde marketingstrategie kunnen we nog jaren vooruit. Willem en Deny hebben ons geholpen de kern uit het onderzoek te halen en de strategie voor de toekomst te bepalen. De samenwerking liep als vanzelf. Het was nooit een probleem om even snel te overleggen via Skype, desgewenst bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn of plannen aan te passen als dat nodig bleek. Vanaf het moment dat het marketingtraject begon, merkten we al direct een stijgend ledenaantal. Daarmee heeft het traject onze marketingplannen een vliegende start gegeven!

Oogvereniging
Joep Aarts, directeur
Karlijn de Winter, coördinator Communicatie
www.oogvereniging.nl

———————————————————————————————————

Interesse?

strandhuisjes-aan-zee

 

Effectmeting en bureau Offspring zijn gevestigd in Castricum en bevinden zich op korte afstand van strand en zee.

 

 

Op vrijdagochtend 28 oktober 2016 bieden we u aan het strand, in één van de strandlocaties, een 2 uur durende kennissessie en delen wij graag onze ervaringen met u.

U kunt zich aanmelden via:
E-mail: willem@effectmeting.nl of bellen met 0251 822769 of 06 45066554.

Mocht uw verhinderd zijn op 28 oktober dan is het ook mogelijk een andere afspraak in te plannen.

September 30th, 2016||

PERSBERICHT: Werkgevers laten wederom bijna een half miljard van het werkkostenbudget 2016 liggen

WKR

Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek

Werkgevers laten wederom bijna een half miljard van het werkkostenbudget (WKR) 2016 liggen

Fiscale voordelen werkkostenregeling voor werknemer én werkgever onvoldoende benut

Heerenveen, 21 september 2016

Uit de tweede editie van het Nationaal Werkkostenregeling (WKR) Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen, blijkt dat werkgevers in Nederland verwachten dat bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut wordt gelaten in 2016. Dit bedrag is overigens gelijk aan het bedrag uit de eerste editie van het onderzoek uit 2015.

Top 3 redenen in 2016 voor het niet volledig benutten van het WKR budget:

1) Het is geen doel op zich om het hele budget op te maken (62%)
2) Werkgevers hebben te weinig vergoedingen en verstrekkingen om aan te bieden (32%)
3) Werkgevers zijn nog steeds bang om het budget te overschrijden (26%)

Het gevolg van het niet of niet helemaal benutten van het werkkostenbudget is dat deze werkgevers werknemers onthouden van fiscale voordelen. Bovendien profiteren deze werkgevers niet optimaal van een mogelijke besparing op sociale lasten.

Denkfout
“Wij merken dat er nog steeds veel werkgevers zijn die denken dat het niet besteden van het WKR-budget nog altijd de goedkoopste optie is”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree®. “Niets is minder waar! Werkgevers die de WKR wél goed benutten, bieden hun werknemers leuke en interessante extra’s aan, zoals bijvoorbeeld een fiets, een pc of een fitnessabonnement met belastingvoordeel. Deze aankoop wordt verrekend met brutoloonbestanddelen van deze werknemers, waardoor het de werkgever niets kost (budgetneutraal). Bovendien realiseert de werkgever óók nog eens een besparing op z’n sociale lasten (zo’n 18%), omdat hij uiteindelijk minder salaris uitbetaalt.
Werkgevers, die de mogelijkheden van de WKR onvoldoende benutten, zien niet goed in dat door het volledig benutten van het WKR budget daadwerkelijk geld wordt bespaard. Het optimaal benutten van het werkkostenbudget levert niet alleen blije en betrokken medewerkers, maar ook nog eens een forse besparing op!”

Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek vindt u via deze link.
___________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Dijksma, directeur FiscFree ®,
0513 – 43 30 53 of per e-mail: bob.dijksma@nfp.nl

Over FiscFree®
Wij zijn al 20 jaar de nummer één voor leuke interessante extra’s met belastingvoordeel voor werknemers. Werkgevers besteden o.a. hun fiets- en fitnessregelingen aan ons uit. Zij doen dit via FiscFree®; een speciaal voor de WKR ontworpen online dienstverlening. Werkgevers beheren en controleren de WKR budgetten in FiscFree® en medewerkers bestellen in FiscFree®. FiscFree® ontzorgt werkgevers op alle fronten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan communicatie richting medewerkers, fiscale aspecten en advisering over het maximaal benutten van de vrije ruimte.
FiscFree® is de logische opvolger van Nationale Fiets Projecten na de komst van de werkkostenregeling. Meer info: www.fiscfree.nl.

Over Effectmeting
Effectmeting is een no-nonsense onderzoeksbureau en is specialist in het uitvoeren van tevredenheids-, imago en naamsbekendheidsonderzoeken. De projecten van Effectmeting zijn gericht op loyaliteit en tevredenheid, imago en positionering, verdieping van relaties en de verrijking van profielen. Meer info: www.effectmeting.nl.

September 21st, 2016||

Landelijk onderzoek naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea

Vandaag het bericht gekregen dat het Mondriaanfonds een landelijk onderzoek naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea financieel ondersteunt! In het 4e kwartaal van dit jaar zullen de eerste onderzoeken door Effectmeting worden uitgevoerd.

Meer informatie:

skbl-logo

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen is blij met het bericht dat het Mondriaanfonds ons financieel zal ondersteunen om een landelijke onlineonderzoek uit te voeren naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea. Hierover schrijven zij ons: ‘De commissie steunt de ambitie van sKBL een landelijk onlineonderzoek te starten naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea. Behalve dat de uitkomsten relevant zijn, kan het onderzoek de onderlinge kennisdeling en samenwerking stimuleren. De commissie signaleert dat voor dit onderzoek brede steun is bij een groot aantal kasteelmusea maar ook bij het NBTC dat de verkregen kennis wil inzetten bij een internationale promotiecampagne voor de Nederlandse KBL. Omdat het onderzoek een goede opzet, een breed draagvlak en een landelijke dekking heeft, en wordt uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau, adviseert de commissie de aanvraag te honoreren’.

De aanvraag is door ons enige maanden geleden ingediend met aanbevelingsbrieven van Stichting Kasteel De Haar, Haarzuilens, Kasteel Amerongen, Huis Doorn,Slot Zuylen, Oud-Zuilen,Museum Oud-Amelisweerd (MOA), Bunnik,Rijksmuseum Het Muiderslot, Muiden, Het Gemeentemuseum Helmond (gevestigd in Kasteel Helmond),Stichting Geldersche Landschap en Kasteelen te Arnhem (voor de kastelen Ammersoyen, Verwolde, Doorwerth, Hernen en Cannenburgh), Huygens’ Hofwijck, Voorburg en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De onderzoeken zullen worden uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting.

 

August 31st, 2016||

Trouwende werknemer kost werkgevers 100 miljoen euro – Nationaal Trouwonderzoek 2016

Werknemers die gaan trouwen kosten de Nederlandse werkgevers jaarlijks ruim 100 miljoen euro. Dit blijkt uit de resultaten van het Nationaal Trouwonderzoek 2016 van Toptrouwlocaties, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting.

De organisatie van het huwelijk
Dat er veel geld omgaat in het huwelijk, dat wisten we wel. Maar de voorbereidingen voor de trouwdag kosten ook erg veel tijd. Van de zoektocht naar de perfecte trouwlocatie, het plannen van de huwelijksreis, tot het zoeken van een fotograaf, wie bezig is met het plannen van een huwelijk krijgt er bijna een parttime baan als weddingplanner bij. Letterlijk, zo blijkt uit het onderzoek van Toptrouwlocaties. Een aanstaande bruid of bruidegom zegt wekelijks gemiddeld 4,6 uur bezig te zijn met de organisatie van het huwelijk. In de aanloop naar de trouwdag telt dit op tot ruim 280 uur.

In de tijd van de baas
Al dat plannen gebeurt niet alleen in de vrije tijd. Er wordt behoorlijk wat ‘ge-weddingpland’  in de tijd van de baas. Op basis van 66.000 huwelijken die volgens het CBS in 2015 werden gesloten, kostte het geregel onder werktijd de Nederlandse werkgever ruim 100 miljoen euro. Het favoriete moment om tijdens werk naar trouwlocaties te zoeken is onder lunchtijd, maar velen gebruiken ook de rustigere periode aan het einde van de middag. 23 procent zegt gedurende de hele werkdag bezig te zijn met het huwelijk. Van de deelnemers geeft 30 procent aan dat de voorbereidingen van invloed waren op de focus op de werkvloer.

Gezamenlijke kosten: 1 miljard euro
Die 100 miljoen euro arbeidskosten zijn overigens een peulenschil bij de kosten van het huwelijk zelf. In 2015 gaven bruidsparen gemiddeld 16.400 euro uit aan hun grote dag. Dat bedrag is stevig toegenomen ten opzichte van 2014, toen een bruiloft gemiddeld 15.200 euro kostte. Gezamenlijk besteedden de Nederlandse bruidsparen in 2015 omgerekend ruim een miljard euro. Dat bedrag staat nog los van de cadeaus die zij kregen. De totale geschatte waarde van de huwelijksgeschenken is per bruiloft 3.339 euro. Dat telt op tot een gezamenlijke cadeauwaarde van meer dan 200 miljoen euro.

img-cover-trouwonderzoek-editie2016-groot

Inzicht in de planning van een huwelijk
Met het Nationaal Trouwonderzoek geeft Toptrouwlocaties inzicht in de gehele planning van een huwelijk. Wat geven bruidsparen uit aan een locatie en welke soort trouw- en feestlocaties hebben hun voorkeur? Welke keuzes maken zij ten opzichte van leveranciers? Het onderzoek geeft onder meer inzicht in hoe bruidsparen zich oriënteren, wat de tijdslijn is van aanschaf van en keuze voor de locatie, de jurk, de ringen, het pak en de reis. Het NTO 2016 is het grootste onderzoek naar de Nederlandse trouwmarkt.

May 2nd, 2016||

Online onderzoek Effectmeting i.s.m. stichting Novak: Accountants erkennen noodzaak tot verandering

LR4 Accountantsmagazine nr 1_009

Marktonderzoeksbureau Effectmeting heeft in samenwerking met de stichting Novak de veranderende rol van de accountant en digitalisering binnen de accountancybranche onderzocht. De resultaten ervan worden gepubliceerd in het Accountants Magazine van de Novak dat op 23 maart 2016 uitkomt.

Klik hier om het artikel in te zien/ te downloaden (PDF).

March 16th, 2016||

Nieuwe opdracht: On- en offline onderzoek voor de Oogvereniging

oogvereniging-logo

We zijn vorige maand i.s.m. bureau Offspring uit Castricum gestart met een nieuwe opdracht van de Oogvereniging.
We geven o.a. advies over:

– Wat moet de rol en positie zijn van de Oogvereniging in de samenleving?
– Wat heeft de Oogvereniging haar doelgroep te bieden?
– Wat zijn de wensen van stakeholders vd Oogvereniging op het gebied van lidmaatschap, producten, diensten en marketing?
– Wat dienen de doelen te worden van een te ontwikkelen marketing of beeldvormingscampagne?

Input wordt de komende maanden via zowel online onderzoek alsmede focusgroepen verzameld.

February 3rd, 2016||

Locatieonderzoek 2015-2016: Meer inspiratie en know how dan ooit tevoren

Locatieonderzoek20152016

Het Locatieonderzoek 2015-2016 is uit! Vorige week viel bij 6.000 opdrachtgevers en locatiehouders het onderzoek op de mat. Het Locatieonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting, is vernieuwd en in een gloednieuw jasje gestoken. Naast het gebruikelijke onderzoeksgedeelte vind je dit jaar ook 90 nieuwe en gerestylde locaties. Daarnaast delen experts en visionairs uit de branche hun visie.

Het gaat goed met de evenementenbranche, zo blijkt uit het Locatieonderzoek. Bedrijven maken meer budget vrij voor evenementen: ruim 30 procent van de deelnemers had dit jaar meer te besteden. Een jaar geleden verwachtte 25 procent een groei in het budget te zien. Die extra ruimte in het budget gaf meer zekerheid, ook aan de locatiehouders. Event organisatoren legden de locaties namelijk eerder vast dan voorgaande jaren. In 2014 boekte 38 procent de locatie nog één of twee maanden voorafgaand aan een event of meeting. Dit jaar nam dat percentage fors af, naar 31 procent.

Budget2016_Locatieonderzoek

 

Weinig impact WKR

De aangescherpte werkkostenregeling, door velen gezien als een bom onder de branche, drukte in ieder geval dit jaar nog geen stempel. Van de deelnemers aan het onderzoek bleek 29 procent niet te weten wat de regeling inhoudt. Van de groep die wel met de WKR bekend is, geeft slechts een kwart aan dat de regeling gevolgen heeft voor de bedrijfsevenementen.

Originele locaties in opkomst

“Biologische catering is geen trend, maar inmiddels al voorwaarde”, gaf een van de opdrachtgevers in het Locatieonderzoek aan. Duurzaamheid en biologische catering werden in 2014 nog gezien als de belangrijkste trend, dit jaar wordt die plek ingenomen door ‘Originele, onderscheidende locaties’. Zo verwacht één van de deelnemers dat we verder zullen zoeken buiten de bestaande event locaties: “Doelgroepen zijn verwend en dienen steeds meer verrast te worden.” In die zin is de populariteit van industriële locaties niet verrassend. Industrieel is dit jaar de meest gewilde locatiesoort. Maar liefst 41 procent van de deelnemers zegt geïnteresseerd te zijn in industrieel erfgoed. Vorig jaar was dat nog 34 procent.

ENKELE FEITEN UIT HET ONDERZOEK

• Gemiddeld geeft men 70 euro uit aan een locatie
• Dat is gemiddeld 49 procent van het budget
• De gemiddelde groepsgrootte is 218 personen
• 66 procent van de opdrachtgevers verwacht van de locatie ondersteuning bij de catering

WesterUnie_Locatieonderzoek

Nieuwe locaties

Dat de markt aantrekt is ook te merken aan de veelheid nieuwe locaties die dit jaar de deuren opende. Daarnaast investeerden bestaande locaties het afgelopen jaar fors in hun zalen, uitrusting en interieur. In de nieuwe editie van het Locatieonderzoek zijn daarom maar liefst 90 gloednieuwe en gerestylde locaties opgenomen.

Over het Locatieonderzoek

High Profile Locaties brengt ieder jaar de wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers van evenementenlocaties in kaart in het Locatieonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Effectmeting. In totaal werkten aan het onderzoek 821 opdrachtgevers van meeting en eventlocaties mee, samen verantwoordelijk voor de organisatie van 19.000 evenementen, met een minimaal totaalbudget van 160 miljoen euro. Voor locatiehouders is dit een belangrijke kennisupdate, die zij gebruiken om hun dienstverlening beter afstemmen op de verwachtingen van de potentiële klant. Het Locatieonderzoek is nu te bestellen op www.locaties.nl/locatieonderzoek

Grafiek_locatieonderzoek

 

December 22nd, 2015||

Nieuwe plannen voor 2016? Vraag om input van uw stakeholders!

Direct persoonlijk contact met uw stakeholders is én blijft de ideale manier om waardevolle feedback te ontvangen. Maar in de praktijk is dit meestal een onhaalbare zaak.  Hét alternatief: Online onderzoek!

Effectmeting - strategie 2016

Einde van het jaar is hét moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar. ‘Welke doelstellingen zijn er gehaald in 2015?’ ‘Hoe trekken wij nieuwe klanten/ leden aan’ en ‘hoe zorgen we voor voldoende groei in 2016’ zijn veel gestelde vragen. Vaak gebeuren deze strategiesessies door het management zonder dat er om input is gevraagd van stakeholders.

Iedereen die ervaring heeft met uw organisatie en/of merk – consumenten, werknemers, klanten, lezers, leden en partners – heeft een mening. Belangrijk is deze mening te weten, er van te leren en de aandachtspunten toe te passen in uw organisatie.

Inzet van online onderzoek = efficiënt
In welke sector u ook opereert, direct persoonlijk contact met klanten is én blijft de ideale manier om waardevolle feedback te ontvangen. Maar in de praktijk is dit meestal een onhaalbare zaak, bijvoorbeeld vanwege de omvang van het netwerk en de forse investeringen die persoonlijk contact met zich meebrengen. De inzet van online onderzoek is het meest efficiënte, betrouwbare én betaalbare alternatief.

Effectmeting

Binnen 14 dagen feedback
Wij kunnen samen met u binnen 2 weken de benodigde feedback verzamelen. We inventariseren welke input u van uw stakeholder wilt ontvangen en zetten dit om in de juiste vragen die we online voor u uitzetten. Binnen 14 dagen verzamelen en rapporteren wij de u de respons.

Online onderzoek als salestool
Online onderzoek is een contactmoment met uw klant en kan ook uitstekend dienen als salestool. Door te vragen of u op korte termijn (weer) iets voor de klant kunt betekenen, genereert u meteen nieuwe leads.

Meer informatie nodig, interesse? Neem contact met ons op!

 

November 9th, 2015||