In november 2016 heeft Effectmeting de ondernemingsraad Ziggo ondersteuning verleend bij de organisatie van de (digitale) verkiezingen. Hierbij is gebruikt gemaakt van een integraal personenstelsel met gewogen stemmen. Iedere medewerker kon drie stemmen uitbrengen waarbij de eerste stem 3 punten waard is, de tweede stem 2 punten en de derde stem 1 punt.

Effectmeting heeft de ondernemingsraad een perfecte ondersteuning geleverd, vooraf door echt inhoudelijk mee te denken over de wensen en tijdens de verkiezingen door het zeer alerte reageren op vragen vanuit stemgerechtigden. In de contacten met Willem Visser hebben wij een mogen ervaren dat deze persoonlijke ondersteuning en begeleiding een essentiële bijdrage heeft geleverd aan het succes van de verkiezingen.

Frans Peeters
Ambtelijk secretaris ondernemingsraad Ziggo

ziggo_orange_rgb
www.ziggo.nl