Nu het coronavirus nog steeds van grote invloed is op ons leven, is het als organisatie nog belangrijker te weten hoe het me je stakeholders gaat: hoe gaat het met ze, kunnen ze alle veranderingen aan en wat kun je (nog meer) voor ze doen?

Het allerbeste is dit te doen door persoonlijk contact te maken met je stakeholders maar dit is mogelijk lastig door de maatregelen. Wanneer een groep stakeholders te groot is om te bereiken via zoom, teams, telefoon en/of e-mail, is het online uitvragen van de meningen een uitstekende oplossing!

Enkele voorbeelden van vraagstukken die leven:

  • lukt het je medewerkers vanaf huis te werken, wat kan er beter/ anders en wat vindt men van de communicatie vanuit de werkgever?
  • aan welke producten, diensten of informatie is er bij je klanten nu behoefte?
  • hoe groot is de angst onder je zorg- of winkelpersoneel over het mogelijk oplopen van het virus en zijn de maatregelen die er getroffen zijn afdoende om je medewerkers gerust te stellen? Wil men andere werkzaamheden doen? Wat kan de werkgever (nog) meer doen aan informatievoorziening etc.
  • lukt het je leerlingen vanuit huis mee te doen aan het digitaal lesgeven? Lukt het ouders om de kinderen te motiveren aan de slag te gaan, wat kan er beter en anders?
  • meet als branchevereniging de impact onder je leden. Welke gevolgen heeft het coronavirus en op welke manier kun je als branchevereniging je leden nog beter ondersteunen
  • weet je als patiëntenorganisatie wat er nu leeft bij je leden? Krijgt men nog de zorg die nodig is en wat wordt er nu verwacht van jouw patiëntenorganisatie?

Door het ophalen van de meningen van je stakeholders krijg je inzicht en handgrepen hoe te handelen in deze onrustige tijd.

Kun je onze hulp gebruiken m.b.t. het ophalen van de meningen d.m.v. ons onderzoeksplatform of wil je hulp bij het opstellen van de juiste vragen als je het onderzoek zelf uitvoert met tools zoals Surveymonkey of Google Forms? Laat het weten.

Voor maatschappelijke organisaties bieden we gereduceerde tarieven.