Eind 2019 heeft de gemeente Castricum aan Effectmeting.nl de opdracht gegeven om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de lokale promotie- en marketingcampagne Voor Liefhebbers.

De vragen die er leefden waren concreet: ‘is de gemeente met deze campagne op de goede weg en communiceren we met de campagne de juiste informatie’.

Het online onderzoek (via een huis-aan-huis-brief) gaf ons inzicht over de bekendheid/beeldvorming van de campagne.  

De gemeente is zeer positief over de geleverde dienstverlening. Het onderzoek leverde interessante informatie aan waar we met de campagne weer verder mee kunnen. Effectmeting.nl heeft ons een helder overzicht gegeven van de onderzoeksresultaten en daar waar mogelijk verbetertips in de communicatie mee gegeven. Willem is betrokken, neemt de tijd voor het onderwerp en is zeer kundig in het formuleren van de juiste vragen.

Viviènne Sanders
De BUCH (werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)