Het had nog geeneens een naam, toen we vanuit de vereniging Ypsilon besloten in het traject te stappen dat Willem Visser (Effectmeting) en Deny de Jong (Offspring) samen met PGOsupport zouden starten. De meerwaarde stond dan ook niet ter discussie: met een vereniging van duizenden leden en een klein landelijk bureau heb je best een goed gevoel over wat er speelt bij de leden. Maar ‘de’ leden bestaan niet: het zijn allemaal individuen met individuele behoeften waarvan je er een aantal denkt te kennen, maar waarvan het ook nuttig is om die om de zoveel tijd te checken. En wat is er mooier dan dat deskundigen op het gebied van onderzoek, advies en fondsenwerving  de lead nemen en PGOsupport meedenkt en faciliteert, in een traject waar je zelf als organisatie de inhoudelijke input kan verzorgen. Een traject dat bovendien ook altijd nog verrassingen oplevert, werd ons beloofd.

Het was korte tijd in intensief traject, waar we ons toch –weer– verkeken op de tijd die je er zélf in moet steken om het tot het gewenste succes te brengen. Maar het was het waard. De achterbanraadpleging leverde een schat aan informatie op. Schouderklopjes in de zin van soms prachtige rapportcijfers voor het werk van het bureau en de vrijwilligers. Prominente wensen, bijvoorbeeld op het gebied van zichtbaarheid. Subtiele hints die ons bijvoorbeeld leerden dat onze achterban zich veel meer herkent in de term ‘ondersteuning’ dan in de term die wij er standaard aan gaven: ‘belangenbehartiging’.

De raadpleging ligt intussen alweer een tijdje achter ons, maar nog steeds laten we ons er in het werk door leiden en grijpen we ernaar terug.

Een aanrader zou ik het niet willen noemen. Noem het een buitenkans.

Bert Stavenuiter
Directeur

 Landelijk bureau Ypsilon

www.ypsilon.org