Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN) is op weg naar haar 40ste verjaardag (2021) en draait goed. Ieder jaar wordt met ongeveer 35 vrijwilligers een ambitieus programma succesvol uitgevoerd. De uitdaging is om voldoende vrijwilligers te betrekken en de activiteiten aan te laten sluiten op de behoeften.

STSN wilde graag verkennen of haar achterban de inspanningen waardeert, hoe de georganiseerde activiteiten gewaardeerd worden en wat we naar de toekomst toe anders zouden kunnen of moeten gaan doen. Na een paar verkennende gesprekken hebben besloten een grootschalige ledenraadpleging uit te voeren. Wij hebben hiervoor Willem Visser van bureau Effectmeting  & Deny de Jong van bureau Offspring ingeschakeld. Zij hebben STSN professioneel begeleid in een traject dat liep tussen mei en november 2018.

Werken met een organisatie zoals de STSN, die nagenoeg geheel op vrijwilligers draait, heeft zijn momenten als het gaat om piekinspanningen en het volgen van een strakke planning. Deny en Willem voelden dit goed aan en hebben STSN adequaat en plezierig begeleid naar een resultaat dat we zelf niet 1-2-3 hadden kunnen realiseren.

De uitkomsten van de ledenraadpleging geven ons tal van aanknopingspunten. Zowel wat betreft inzicht in welk beeld onze achterban van ons heeft als op welke punten wij onze zichtbaarheid en activiteiten kunnen verbeteren. Dank voor de bevlogen ondersteuning!