PERSBERICHT
Werkgevers laten bijna een half miljard van het werkkostenbudget 2015 onbenut
Voordelen werkkostenregeling voor werknemer én werkgever onvoldoende benut

Heerenveen, 23 september 2015

Uit de eerste editie van het Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Effectmeting in opdracht van FiscFree® te Heerenveen, blijkt dat werkgevers in Nederland (met 10 medewerkers of meer) bijna een half miljard van het werkkostenbudget onbenut laten. Hiermee onthouden ze werknemers van fiscale voordelen en wordt er niet optimaal geprofiteerd van de besparing op sociale lasten door de werkgever.

Top 3 redenen voor het niet volledig benutten van het budget:

  1. Angst om het budget te overschrijden (44%)
  2. Werkgever biedt simpelweg weinig vergoedingen en verstrekkingen aan (35%)
  3. Nog te veel onduidelijkheden over de werkkostenregeling (11%)

Daarnaast heeft een kwart van de werkgevers problemen ervaren bij de overstap naar de werkkostenregeling, zoals deze per 1 januari jl. verplicht werd. De meest genoemde problemen waren van administratieve of fiscale aard, gevolgd door een te beperkte vrije ruimte met betrekking tot het te besteden budget.

“De huidige werkkostenregeling biedt veel keuzevrijheid voor de werkgever en werknemer, maar helaas worden niet alle mogelijkheden benut”, aldus Bob Dijksma, directeur van FiscFree®. “Vaak weet men niet van de mogelijkheid om een computer/laptop voor privégebruik aan te schaffen of van de vergoedingen voor fitness-, fietsregeling of vakbondscontributie binnen de huidige regeling. Door kennis te nemen van de juiste informatie en het gebruiken van de beschikbare middelen zijn er voor werkgever en werknemer veel voordelen te behalen”.

Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek vindt u via deze link.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Bob Dijksma, directeur van FiscFree®, (0513) 43 30 53, bob.dijksma@nfp.nl.
fiscfreelogo

FiscFree®
De organisatie achter FiscFree® is NFP Groep waartoe ook Nationale Fiets Projecten behoort. Door jarenlange ervaring met de fiscale fiets is NFP Groep specialist op het gebied van de WKR en fiscale verrekeningen. FiscFree® richt zich op het aanbieden van ‘extraatjes via de baas’ binnen het kader van de WKR. Meer info: www.fiscfree.nl.

EFFECTMETING_logo_klein

Over Effectmeting
Effectmeting is een no-nonsense onderzoeksbureau en is specialist in het uitvoeren van tevredenheids-, imago- en naamsbekendheids-onderzoeken. De projecten van Effectmeting zijn gericht op loyaliteit en tevredenheid, imago en positionering, verdieping van relaties en de verrijking van profielen. Meer info: www.effectmeting.nl.