logo“Als voorzitter van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 (www.buitenplaatsen2012.nl) betrok ik Effectmeting bij een digitaal onderzoek naar de wijze waarop onze relaties en vrienden dit nationale evenement tijdens 2012 hebben ervaren. Eerder betrok ik Effectmeting bij een ledenonderzoek van een Stichting die aan de instandhouding van historisch groenerfgoed is gerelateerd.  Zowel toen als recent zijn wij bijzonder tevreden over de werkwijze, professionaliteit en uitwerking van de onderzoeksresultaten. Handzaam, werkbaar en informatief zijn kwalificaties die van toepassing zijn op de keurig verzorgde eindrapportage naar aanleiding van deze enquêtes door Effectmeting. Zeker zal ik overwegen dit bureau opnieuw te betrekken als ik in de toekomst wederom een breed digitaal onderzoek zou moeten verrichten”, aldus René Dessing.