About Willem Visser

This author has not yet filled in any details.
So far Willem Visser has created 65 entries.

Retail springt niet in op mobiel gebruik van internet – onderzoek door Effectmeting

93% van retailwebsites is niet ‘reponsive’, signaleert Willem Viser in zijn nieuwe column op Food&Retail. ‘Websites worden in toenemende mate bezocht door middel van smartphones en tablets. In Nederland bezit bijna 75% van de mobiele gebruikers een smartphone en de verkoop van tablets zal dit kwartaal voor het eerst die van computers inhalen. Dit betekent dat steeds meer mensen op kleine(re) schermen het internet bezoeken.’

Klik hier voor het complete artikel op Marketing Tribune.

November 19th, 2013||

Strategie 2014? Vraag om input van uw stakeholders! – 5 stappenplan

Veel bedrijven zijn momenteel druk doende met het bepalen van de strategie voor 2014. Welke doelstellingen zijn er gehaald in 2013? Hoe trekken wij nieuwe klanten aan en hoe komen we het komende jaar door de crisis heen zijn veel gestelde vragen. Vaak gebeuren deze strategiesessies door het management zonder dat er input is gevraagd bij stakeholders.

Iedereen die ervaring heeft met uw organisatie en/of merk – consumenten, werknemers, klanten, lezers, leden en partners – heeft een mening. Belangrijk is deze mening te weten, er van te leren en de aandachtspunten toe te passen in uw organisatie.

In welke sector u ook opereert, direct persoonlijk contact met stakeholders is én blijft de ideale manier om waardevolle feedback te ontvangen. Maar in de praktijk is dit meestal een onhaalbare zaak, bijvoorbeeld vanwege de omvang van het netwerk en de forse investeringen die persoonlijk contact met zich meebrengen. De inzet van online onderzoek is het meest efficiënte, betrouwbare én betaalbare alternatief.

strategie

Hieronder een 5 stappenplan om online onderzoek uit te voeren. U kunt dit zelf doen met genoemde tools of het geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan ons.

1. Bepaal wat u wilt weten van uw stakeholders

Welke vragen heeft u voor uw stakeholders? Enkele voorbeelden: hoe tevreden zijn ze over de door u geleverde diensten in 2013? Welke verbeterpunten zijn er? Welke toekomstverwachtingen hebben uw stakeholders over uw organisatie? Welke ideeën hebben uw medewerkers om volgend jaar meer groei te realiseren?

2. Maak een korte (online) vragenlijst

Vertaal de vragen die u bij punt 1 heeft bedacht tot duidelijk geformuleerde (onderzoeks-) vragen. U kunt dit in samenwerking met Effectmeting doen maar u kunt daarvoor ook gebruik maken van online tools zoals Survey Monkey of Google Forms.

3. Nodig uw stakeholders uit voor deelname

Stuur een gepersonaliseerde e-mail naar uw stakeholders. Doe dit uit naam van degene die uw stakeholder kent. Leg de stakeholder uit dat u graag haar input wenst en biedt de respondent een voordeel of kans op een cadeau om de respons te verhogen.

4.Online resultaten binnen 48 uur

Online onderzoek biedt u de mogelijkheid om ‘live’ mee te kijken naar de respons. Binnen 48 uur zijn de eerste resultaten bekend. U kunt besluiten om na een aantal dagen een herinnering te sturen naar degene die nog niet hebben deelgenomen.

5. Rapportage

Maak gebruik van de rapportages die online tools als Survey Monkey en Google Forms bieden of bepaal in overleg met Effectmeting.nl welke rapportages u wenst te ontvangen.

Verspreid de rapportage onder belanghebbenden binnen uw organisatie en pas de respons toe in de nieuwe strategie!

Uitbesteden

U kunt het onderzoek zelf uitvoeren of aan ons uitbesteden. Wij hebben jarenlange ervaring met het stellen van de juiste vragen, bieden uw stakeholders privacy waardoor zij zonder voorbehoud kunnen antwoorden en leveren u binnen 1 week de eerste resultaten.

Meer informatie?
Bezoek onze website www.effectmeting.nl of bel naar 0251 822769.

November 11th, 2013||

Reacties uit de markt op High Profile Locatieonderzoek 2013

locatieonderzoek2013_small

Leuke reacties over het door ons uitgevoerde locatieonderzoek 2013:

http://www.greatervenues.com/nieuws/reacties-markt-high-profile-locatieonderzoek-2013/ 

November 6th, 2013||

High Profile Locatieonderzoek 2013: wensen en eisen van 977 opdrachtgevers in kaart gebracht

locatieonderzoek2013
Opdrachtgevers wensen meer gekoesterd te worden door locaties, het aantal evenementen is gestegen en dat betekent een omzetgroei van 111 naar 135 miljoen euro. Gemiddeld wordt 44% van het evenementenbudget besteed aan de locatie en 89% van de opdrachtgevers boekt een locatie rechtstreeks… Maar zonder een klik met de contactpersoon van de locatie boekt 66% van de opdrachtgevers deze locatie niet.
Dit zijn slechts enkele conclusies uit het High Profile Locatieonderzoek 2013 dat door Effectmeting is uitgevoerd, waaraan 977 toonaangevende opdrachtgevers openhartig meewerkten. Het onderzoek is ten opzichte van de eerste editie (2012) geoptimaliseerd en uitgebreid, met meer (open) vragen en meer diepgang. Ook de respons van de opdrachtgevers overtrof de verwachtingen: zowel grote multinationals, kleine ondernemingen als overheidsinstellingen en organisatiebureaus werkten mee en hebben het onderzoek volledig ingevuld.

‘Ik boek geen locatie als er ongemotiveerd personeel rondloopt!’

Er zijn interessante resultaten uit het onderzoek gekomen. Dankzij het grotere aantal open vragen zijn ook markante antwoorden gegeven die relevant kunnen zijn voor het beleid dat locaties voeren. Denk daarbij aan hoe belangrijk de opdrachtgever het vindt om reviews te kunnen lezen. Maar ook geeft hij in dit onderzoek duidelijk aan wanneer hij een locatie absoluut niet zou boeken: ‘als de locatie vies is, dat komt nog regelmatig voor’, ‘als de locatiehouder arrogant is’, ‘als er ongemotiveerd personeel rondloopt,’ zijn slechts enkele reacties.

Voor een impressie van het High Profile Locatieonderzoek kun je hier terecht.

October 22nd, 2013||

Effectmeting preferred supplier van CLC-VECTA

Logo-CLC-VECTA-low-res

Breukelen, 10 oktober 2013. CLC-VECTA Centrum voor Live Communication breidt het pakket van lidmaatschapsvoordelen verder uit door Effectmeting als preferred supplier aan de vereniging te verbinden. Deze samenwerking biedt de leden van CLC-VECTA, als ook de brancheorganisatie zelf, toegang tot extra kennis en financieel voordeel op het gebied van onderzoek.

Meerwaarde
“Inzicht in klanttevredenheid, imago en naamsbekendheid en het meten van effecten zijn belangrijk voor elke ondernemer. De input die daaruit voortkomt, levert een grote bijdrage aan het maken van strategische keuzes. Wij achten het belang van een organisatie die onze leden hierin kan ondersteunen, en onze vereniging met een jaarlijks onderzoek, groot en zijn dan ook blij dat Effectmeting zich als preferred supplier aan ons verbonden heeft”, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Over Effectmeting
Effectmeting is specialist in het uitvoeren van tevredenheids-, imago- en naamsbekendheids-onderzoeken. De projecten van Effectmeting zijn gericht op loyaliteit en tevredenheid, imago en positionering, verdieping van relaties en de verrijking van profielen. Effectmeting biedt ondersteuning bij het definiëren van doelstellingen van een event en meet achteraf of deze doelstellingen behaald zijn.

Over CLC-VECTA
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication is de brancheorganisatie voor bedrijven en organisaties die professioneel betrokken zijn bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderen, evenementen, entertainment en incentives. CLC-VECTA draagt bij aan de profilering en professionalisering van de Live Communication branche en de circa 230 leden door te informeren, adviseren, ondersteunen en inspireren.

CLC-VECTA sloot eerder al samenwerkingsovereenkomsten met ADP, ArboNed, Canon, Dé Lease Maatschappij, Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat, Drukwerkdeal.nl, Ernst & Young, Eventpartners, Lindorff, Meeùs Media, Pangaea Internet Marketing, Philips Myshop en Respons.

October 16th, 2013||

Artikel Effectmeting – de toenemende behoefte aan data – op www.greatervenues.com

Klik hier voor het artikel:

http://www.greatervenues.com/nieuws/know-how/de-toenemende-behoefte-aan-data/#!

October 11th, 2013||

Online onderzoek tip 1: Screeningvragen

Vanaf deze maand publiceren we maandelijks een tip m.b.t. online onderzoek

Tip 1: Screeningvragen

yesorno

Het maken van online onderzoek met screening vragen lijkt heel gebruikelijk, echter veel onderzoekers zijn zich niet bewust van de vele manieren om deze vragen te implementeren in een enquête. In dit artikel bespreken we zowel de verschillende voordelen van en mogelijkheden tot het gebruik van screening vragen in een enquête.

Wat zijn Screening Vragen

Screening vragen worden aan het begin van een onderzoek geplaatst om te bepalen of de respondent bepaalde kenmerken heeft die hem/ haar een geschikte deelnemer aan de enquête maakt. Bij respondenten die hier niet aan voldoen wordt de enquête beëindigd.

Voordelen voor het gebruik Screening Vragen:

1 ) Verlaagt kosten: De meeste panelbedrijven factureren de klant op basis van het aantal reacties op de enquête. Veel van deze bedrijven hebben de mogelijkheid tot screening vragen om ongewenste respondenten te elimineren.

2 ) Eenvoudiger data analyse: Data analyse is onnodig moeilijker en tijdrovender zonder de juiste screening vragen. Als de respons onjuiste respons van deelnemers bevat kost het veel tijd om dit te verwijderen uit het onderzoek. Dit kan worden overgeslagen als u d.m.v. de screening vragen de verkeerde respondenten vóór de dataverzamelingsfase begint kunt elimineren.

Praktische voorbeelden:

1 ) De juiste demografie: De eerste en meest voorkomende methode van het gebruik van screening vragen is ervoor te zorgen dat de juiste doelgroep de enquête invult. Mede daarom kom je in onderzoeken vaak vragen over persoonlijke gegevens tegen zoals leeftijd, gezinsinkomen, geslacht, provincie of land, enz. Elk van deze vragen kan worden gebruikt om de juiste groep respondenten te selecteren.

2 ) Kennisniveau: Sommige onderzoeken vereisen (enige) kennis van het onderwerp. Door het stellen van enkele ‘kennis’ vragen filter je er de juiste respondenten uit.

September 6th, 2013||

Referentie: Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012

logo“Als voorzitter van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 (www.buitenplaatsen2012.nl) betrok ik Effectmeting bij een digitaal onderzoek naar de wijze waarop onze relaties en vrienden dit nationale evenement tijdens 2012 hebben ervaren. Eerder betrok ik Effectmeting bij een ledenonderzoek van een Stichting die aan de instandhouding van historisch groenerfgoed is gerelateerd.  Zowel toen als recent zijn wij bijzonder tevreden over de werkwijze, professionaliteit en uitwerking van de onderzoeksresultaten. Handzaam, werkbaar en informatief zijn kwalificaties die van toepassing zijn op de keurig verzorgde eindrapportage naar aanleiding van deze enquêtes door Effectmeting. Zeker zal ik overwegen dit bureau opnieuw te betrekken als ik in de toekomst wederom een breed digitaal onderzoek zou moeten verrichten”, aldus René Dessing.

September 5th, 2013||

Opdrachtgever van zakelijke evenementen? Doe nu mee aan het High Profile Locatieonderzoek 2013

Met het High Profile Locatieonderzoek 2013 , dat in samenwerking met ons wordt uitgevoerd, worden de wensen en eisen van u als zakelijke opdrachtgever in kaart gebracht. Met uw antwoorden kan High Profile Locaties de producten (websites, nieuwsbrieven, magazines) beter afstemmen op uw behoeften waardoor zij u beter kunnen helpen met het vinden van de juiste locatie. Tevens kunnen de locaties hun dienstverlening beter afstemmen op uw verwachtingen.

We vragen 8 tot 12 minuten van uw tijd om onderstaande enquête in te vullen. Wanneer u dit doet, ontvangt u in het najaar kosteloos de nieuwe uitgave van het “Jaarboek Locaties; Inspirerende Locaties voor meetings & events”, ter waarde van € 24,95.

Klik op onderstaande link om deel te nemen:

http://surveys.effectmeting.nl/s/locatie/?collector=6495

 

June 19th, 2013||

Eventlocatie? Doe nu mee aan het jaarlijkse High Profile Locatieonderzoek i.s.m. Effectmeting

In september 2013 verschijnt het jaarlijkse High Profile Locatieonderzoek onder Opdrachtgevers. Om dit onderzoek zo relevant mogelijk te maken is ter voorbereiding aan locaties gevraagd wat zij van de opdrachtgever willen weten, om zo diens eisen en wensen beter in kaart te brengen. Afgelopen vrijdag is dit vooronderzoek verstuurd en al ruim 250 locaties hebben hun medewerking verleend.

Vragen? 
Heeft u, als locatiehouder, ook vragen aan opdrachtgevers, om zo bepaalde onderwerpen verder uitgediept te zien in het onderzoek? Klikt u dan op deze link. Uw deelname wordt vertrouwelijk behandeld door het erkend marktonderzoeksbureau Effectmeting.

Inzicht
Met de input van locaties zullen de uiteindelijke onderzoeksresultaten ook echt relevant en interessant zijn. De markt krijgt hiermee inzicht in de trends en ontwikkelingen, de bestedingen én de behoeften bij het boeken van een locatie voor een zakelijk evenement.

May 28th, 2013||