Review Landelijk Panelonderzoek & achterbanraadpleging – De Oogvereniging

“In 2021 heeft Effectmeting i.s.m. bureau Offspring een marktonderzoek uitgevoerd voor de Oogvereniging. Het was een herhaling en verdieping van het onderzoek dat ze vijf jaar geleden voor ons hebben uitgevoerd. Hiermee konden we goed inzicht krijgen in wat de effecten waren van de stappen die we in die tijd hebben gezet. En welke doelen nog extra aandacht behoeven. Offspring en Effectmeting hebben meerdere enquêtes uitgezet onder onze doelgroepen, inclusief een landelijk panelonderzoek onder mensen met een oogaandoening. Dat leverde een geweldige hoeveelheid data op. Ze wisten daar heel goed de kern uit te destilleren en brachten dat op een [...]