Elk bestuur vraagt het zich weleens af: doen we de juiste dingen? En doen we dat goed? Bij de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) kwam die vraag ook regelmatig boven. En toen las ik in de nieuwsbrief over ‘activerende meningspeiling’. Dat kwam helemaal op het juiste moment. Het traject was voor ons een cadeautje, mede door de professionele ondersteuning van de experts Willem Visser (bureau Effectmeting) en Deny de Jong (bureau Offspring).

Verbinding met je achterban
Met een activerende meningspeiling krijg je zicht op wat leden en niet-leden verwachten van je organisatie. En welke bijdrage zij willen leveren. Het resultaat: meer dialoog en betrokkenheid plus zinnige antwoorden op je organisatievraag. Door de achterban te betrekken bij het vinden van antwoorden, ontstaat tegelijkertijd betrokkenheid met leden die ook willen meehelpen.

Met elkaar aan de slag
Onder leiding van Willem en Deny zijn we aan de slag gegaan. We hebben een meedenkgroep geformeerd, bestaande uit een afspiegeling van onze achterban en samen de uiteindelijke vragenlijst opgesteld. Willem  heeft er vervolgens voor gezorgd dat het online onderzoek succesvol is uitgevoerd. Een half jaar na de start hadden we een overzichtelijke rapportage van de uitkomsten van het onderzoek die door Willem en Deny in een bijeenkomst is gepresenteerd, inclusief conclusies.

Rapportcijfer 7,9
Met 25% was de respons onder de leden hoog. Ook hoog is de waardering van de leden: maar liefst een 7,9.  Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het is een mooie waardering voor al ons harde werken. Daar doen we het voor.

Eyeopeners
Nog mooier is de lijst aan verbeterpunten die de DON uit de enquête haalt. “Meer dan 160 pagina’s waren nodig om alle uitkomsten te presenteren. Het zijn nog de ruwe resultaten, maar daar halen we nu al eyeopeners uit.

Meer dan 50 potentiële vrijwilligers
Leden motiveren voor een actieve rol, is een belangrijke nevendoelstelling van het traject. Bij de DON is dat zeker gelukt.  “Meer dan 50 leden uit het onderzoek zeggen in de enquête dat ze iets voor de DON willen doen. Deze leden gaan we allemaal benaderen om hun mogelijkheden te inventariseren. We gaan nu met de resultaten ons actieplan maken. en kijken wie we voor welk onderdeel kunnen inzetten.”

Een aanrader
Ik ben heel blij met de resultaten en kan iedere organisatie zo’n traject aanraden. Besef wel: het is een puist vol werk. Maar het is het waard. Je kunt echt een stap verder zetten met je organisatie.
En: het eigenlijke werk begint pas na de meningspeiling. Want dan moet je met de resultaten aan de slag.

Anneke Collet|Bestuurslid

Dwarslaesie Organisatie Nederland| www.dwarslaesie.nl