De spoedwet digitale ALV (onderdeel van de Tijdelijke wet Covid-19) is formeel verlengd tot 1 juni 2021. Klik hier voor het besluit in het Staatsblad.  De overheid heeft verder besloten dat het niet verlengen/vervallen van deze wet voortaan minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd.

Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen niet alle leden- en aandeelhoudersvergaderingen van rechtspersonen zoals nv’s, bv’s, coöperaties en verenigingen fysiek plaatsvinden. Een digitale vergadering op afstand is hiervoor een praktisch alternatief incl. het online stemmen.

Interesse in een digitale ALV met de mogelijkheid om digitaal te stemmen? Klik hier voor meer informatie.