Onze projecten zijn gericht op loyaliteit en tevredenheid, imago en positionering, verdieping van relaties en de verrijking van profielen. Ze zijn in te delen in de volgende vakgebieden:

HRM – Activeren + binden
Wat weet u echt over uw medewerkers? Waarvan gaat hun bloed sneller stromen? Om een band op te bouwen en de loyaliteit te verhogen is kennis nodig. Met onze feedbackprogramma’s en ondersteunende sites vergaart u die kennis, maar activeert u ook uw medewerkers bij bijvoorbeeld veranderingen en ontwikkelingen. De medewerkers zijn continu betrokken en vormen feitelijk uw onderzoekspanel.

Marketing communicatie
Hoe bereikt u uw klant of medewerker het best? Werken uw communicatiemiddelen optimaal? Op het gebied van merkbeleving, klanttevredenheid, loyaliteit en relatiemarketing hebben we genoeg ervaring om actief met u mee te denken en u te helpen uw doelstellingen op dit gebied te formuleren en realiseren.

Verandermanagement
Wij werken vanuit de visie dat mensen belangrijk zijn. Zeker wanneer u veranderingen wilt doorvoeren. Door betrokkenen bij het veranderproces te betrekken bereikt u uw doel op effectievere manier. Door het vergaren van kennis over en delen van kennis met uw medewerkers brengt u iets teweeg en vergroot u de loyaliteit waardoor veranderingen optimaal kunnen worden ingezet.

Event marketing
Sinds 2007 zijn we specialist in het evalueren en meten van de impact van evenementen en congressen met een zakelijk karakter. Met kennis over uw bezoekers en hun wensen uw evenement inhoudelijk aanscherpen, betekent vaak een verdieping van uw klantrelatie of het generen van een groter aantal leads.

Neem contact op:
Het spreekt voor zich dat Effectmeting ook voor andere vakgebieden inzetbaar is. Neem gerust contact met ons op om te bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen als de vraag zich toespitst op een ander terrein.