Uit ons medewerkertevredenheidsonderzoek komen de meningen en verwachtingen van het personeel over een scala van factoren naar voren zoals het dagelijks werk, de werksfeer, de arbeidsomstandigheden, de ontwikkelingsmogelijkheden, de werkdruk, beloning, management en de organisatie.

MTO

De medewerkers kunnen via dit onderzoek onder andere:
• Bestaande onvrede uiten;
• Kenbaar maken op welke aspecten de organisatie kan verbeteren;
• Signalen over problemen afgeven aan het management, die anders niet ter sprake komen.

Het management krijgt via dit onderzoek inzicht in:
• Wat voor medewerkers van belang is;
• In hoeverre hebben de inspanningen binnen de organisatie een positieve uitwerking op de medewerkerstevredenheid.

De feiten en meningen uit het onderzoek kunnen door het management gebruikt worden om te komen tot verbeteringen in bijvoorbeeld het beleid, de strategie en het personeelsmanagement. Daarnaast kan een positieve uitkomst gebruikt worden voor het werven van nieuwe medewerkers.