Met ons klanttevredenheidsonderzoek brengen we de profielen van uw klanten in kaart en komen de meningen over een scala van factoren naar voren zoals bijvoorbeeld:

• Hoe is men bij uw organisatie terecht gekomen?
• In welke mate worden het huidige producten en/of diensten gebruikt en gewaardeerd?
• Hoe beoordelen de klanten het functioneren, het kennisniveau van en de communicatie met de medewerkers?
• Welke additionele producten/diensten worden op prijs gesteld?
• Kent men recent geïntroduceerde producten/ diensten?
• In hoeverre gaat de klant in de toekomst gebruik maken van uw diensten?
• Hoe is de beleving?
• Zijn er verschillen tussen klanten met een specifiek profiel?
• Wat zijn de verschillende scores per locatie en hoe verhoudt zich dit tot het gemiddelde van alle locaties van uw organisatie?

customer-satisfaction-experience-loyalty

De feiten en meningen uit het onderzoek kunnen door het management gebruikt worden voor verbeteringen in bijvoorbeeld het beleid, de strategie en de communicatie.